คุณเอกพันธ์ ท้วงติงข้อมูลรอยพระบาทแห่งสันติภาพ

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fnairobroo.com%2Fabout-us%2Fwrite-to-nairobroo%2F1168-2010-12-08-07-16-59.html
 

ท้วงติง! รอยพระบาทแห่งสันติภาพอยู่ในค่ายเม็งรายมหาราช กลางเมืองเชียงราย

สวัสดีครับ

ผมได้ซื้อหนังสือ "นายรอบรู้" เชียงราย และมีข้อสงสัยบางประการครับ เกี่ยวกับที่ตั้งของรอยพระบาทแห่งสันติภาพ ในหนังสือหน้า 154 - 155 ระบุว่าอยู่ที่บ้านพญาพิภักดิ์ อ. ขุนตาล  แต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ค่ายเม็งรายมหาราช
ใน อ. เมืองครับ

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2552 ได้มีพิธีอัญเชิญจากบริเวณด้านหน้าค่ายเม็งรายมหาราช ไปประดิษฐาน ณ ศาลารอยพระบาทบริเวณดอยโหยด กลางค่ายเม็งรายมหาราช อ. เมือง จ. เชียงราย ส่วนที่บ้านพญาพิภักดิ์ อ.ขุนตาล  น่าจะเป็นสถานที่ที่ในหลวงประทับรอยพระบาทลงบนแผ่นปูนปลาสเตอร์ พ.ศ. 2525 ครับ รบกวนช่วยตรวจสอบข้อเสนอแนะนี้ด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ
เอกพันธุ์

จาก "นายรอบรู้"

ต้องขอขอบคุณคุณเอกพันธ์ที่ทักท้วงมานะครับ ทางกอง บก. "นายรอบรู้" ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นไปตามที่ท้วงติงมา ปัจจุบันรอยพระบาทสันติภาพประดิษฐานบนดอยโหยด ภายในค่ายเม็งรายมหาราช อ. เมืองเชียงราย  ปัจจุบันด้านหน้าค่ายฯ มีป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมอย่างเด่นชัด ทางกอง บก. "นายรอบรู้" จะทำการแก้ไขข้อมูลในการพิมพ์ครั้งต่อไปครับ


( 2 Votes )
blog comments powered by Disqus