NaiRobRoo.com | เทศกาลงานประเพณี

สืบสาน....สีสัน...สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 8

don kai dee 1

จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสํานักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลตําบลดอนไก่ดี สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ททท. สํานักงานสมุทรสงคราม และกลุ่มชุมชนหมู่บ้านดอนไก่ดี จัดงาน “สืบสาน... สีสัน.สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 8”

don kai dee 2

don kai dee 3

ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ บริเวณย่านธุรกิจสร้างสรรค์ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

don kai dee 4

don kai dee 6

หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี เป็นชุมชนชาวบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากวิทยากรชาวไทย-จีน โบราณ ซึ่งทางโรงงานเสถียรภาพ ผู้ผลิตเครื่องเบญจรงค์เก่าแก่ของจังหวัดสมุทรสาคร เชิญมาสอนลวดลายบนเครื่องถ้วยชาม ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 โรงงานฯ ประสบภาวะขาดทุนต้องปิดกิจการ เพื่อความอยู่รอดช่างเขียนลายเบญจรงค์จึงต้องรวมกลุ่ม โดยนําองค์ความรู้และทักษะการทําเครื่องเบญจรงค์มาประยุกต์ใช้ภายใต้กลุ่ม หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ด้วยรูปแบบลวดลายเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ เครื่องเบญจรงค์ที่นี่จึงได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จากความทุ่มเทส่งผลให้ในปี 2550 หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจาก ททท.

don kai dee 5

นอกจากนี้จากชาวชุมชนยังได้พัฒนาฝีมือการทําเครื่องเบญจรงค์อย่างต่อเนื่องและประณีตสวยงามจนได้รับการคัดเลือกเป็นย่านธุรกิจสร้างสรรค์จังหวัดสมุทรสาคร โดยในปีนี้ยังคงสร้างสรรค์งานในรูปแบบผสมผสานระหว่างเครื่องเบญจรงค์ไทยกับ Lifestyle Modern ที่สามารถนํามาใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน

don kai dee 8

don kai dee 7

พลาดไม่ได้กับ Highlight ของงาน “ชุดเบญจรงค์ลวดลายไทยโบราณ” “และชุดกาแฟสีสันฤดูร้อน” ได้รังสรรค์ขึ้นมาจากแรงบันดาลใจ จากการอนุรักษ์หัตถศิลป์ไทยโบราณและความงดงามของ ธรรมชาติในฤดูร้อน

don kai dee 10

นอกจากนี้ ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้ชมและเลือกซื้อเครื่องเบญจรงค์ที่ล้ําค่าจากฝีมือคนในหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี สินค้า OTOP/SMEs ผลิตภัณฑ์เซรามิก เครื่องลายคราม สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ผลผลิตทางการเกษตร ชมการสาธิตการผลิตสินค้าเครื่องเบญจรงค์ นิทรรศการต่างๆ

 don kai dee 9

สำหรับ Concept ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง จึงห้าม...พลาดกับกิจกรรมออกแบบลวดลายเบญจรงค์ด้วยตัวเอง ในราคางเพียง 430 บาท/ คน ฟรี! ค่าจัดส่งภายในประเทศ เฉพาะผู้ที่มาร่วมงานนี้ เท่านั้น!!

 


( 0 Votes ) Add a comment
 

ตามรอย “นาคี” ที่งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2560

1

“ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง” ประเพณีสุดยิ่งใหญ่ของชาวบุรีรัมย์-เมืองต้องห้ามพลาด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวอีสานใต้ และยังเป็นการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและโบราณสถานของไทยไปพร้อมกัน ประเพณีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องกันมาทุกปีตั้งแต่ พ.ศ.2534 จนถึงปัจจุบัน โดยปีนี้ 2560 นี้ได้เพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยกระแสจากละครดังทางไทยทีวีสีช่อง 3 เรื่อง “นาคี” ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของพญานาคของชาวอีสานที่ได้ยกกองมาถ่ายทำกันที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จึงได้ใช้โอกาสนี้จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2560 ในธีม“พนมรุ้งเรืองศรัทธา รอยมรรคาแห่งนาคี”

3

ภายในงาน จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การแสดง Visaulize 4D Presentation การแสดงแสงสีเสียง และสื่อผสมบนปราสาทจำลอง ร่วมชม ชิม ช็อป ในตลาดอารยธรรม “วนัมรุ้ง” และในปีนี้ ได้ “แต้ว-ณัฐพร เตมีรักษ์” นางเอกจากเรื่อง นาคี มาร่วมแสดงในงาน เป็นต้นโดยงานจะจัดขึ้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31 มีนาคม – 31 เมษายน 2560

4

ตลอด 3 วันของการจัดงานนั้น ทางอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ขึ้นไปเคารพสักการะเทพเจ้าพนมรุ้งหรือพิธีบวงสรวงองค์พระศิวะ ซึ่งปกติแล้ว ทางอุทยานจะไม่อนุญาตให้มีการขึ้นไปสักการะทางด้านบนของปราสาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม เวลา 07.00 น.

5

นอกจากนี้ ยังมีขบวนแห่เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ขบวนแห่พาหนะเทพผู้พิทักษ์ประจำทั้ง 10 ขบวนเสด็จพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี ชมการแสดง Visaulize 4D Presentation เรื่อง “พนมรุ้งเรืองศรัทธา รอยมรรคาแห่งนาคี” โดยจะเป็นการย้อมองค์ปราสาทด้วยแสงสีสวยงามและมีบทบรรยายบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและความศักดิ์สิทธิ์ของเทวาลัยแห่งนี้ จัดแสดงวันละ 2 รอบ ในเวลา 19.00 น. และ 20.20 น. ตลอดงาน ชมการแสดงจินตนฤมิตรแห่งปราสาทเขาพนมรุ้ง เรื่อง เจิดแจ้งแสงศรัทธา รอยมรรคาแห่งนาคี ซึ่งเป็นการแสง สี เสียง และสื่อผสมบนปราสาทจำลอง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของปราสาทพนมรุ้ง

2

ปิดท้ายด้วยตลาดอารยธรรม “วนัมรุ้ง” ร่วมช็อปผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้ายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ชิมอาหารพื้นเมืองโบราณหายาก พร้อมทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมตลอดงาน โดยไม่เสียค่าบัตรเข้าชม เรียกได้ว่าฟรีทั้งงานแบบนี้ พลาดไม่ได้ซะแล้ว

6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 44 51 4447 – 8 ททท. สำนักงานสุรินทร์
ขอขอบคุณ : งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

( 0 Votes ) Add a comment
   

ททท.ขอเชิญร่วมงานสืบสานงานประเพณี “เยี่ยมเยือนตาเมือนเดือนเมษา”จ.สุรินทร์

01

จังหวัดสุรินทร์ โดยอำเภอพนมดงรักร่วมกับ อบจ.สุรินทร์ และ อบต.ตาเมียง กำหนดจัดงานเยี่ยมเยือนตาเมือน เดือนเมษา ครั้งที่16 ขึ้น ในวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ บริเวณกลุ่มปราสาทตาเมือน อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังบังเกิดความรักความหวงแหนโบราณสถานที่บรรพบุรุษ ได้สร้างไว้บนผืนแผ่นดินไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์กลุ่มปราสาทตาเมือน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จ.สุรินทร์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

นางสาวบุญยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ เปิดเผยว่า กลุ่มปราสาทตาเมือน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.สุรินทร์ อยู่ตลอดแนวชายแดน ประเทศไทย-กัมพูชา ที่มีความสวยงามของปราสาทขอมโบราณ จำนวน 3 หลัง 3 แบบ ที่สามารถเรียนรู้เส้นทางการเดินทางของคนโบราณจากนครวัด-นครธม ไป ปราสาทหินพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งต้องใช้เวลาการเดินทางหลายวันและได้มีการสร้างปราสาทจำนวน 3 หลังที่อยู่ใกล้ๆกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง โดยมี ปราสาทตาเมือน เป็นปราสาทสำหรับที่พักคนเดินทาง ปราสาทตาเมือนโต๊ด เป็นปราสาทสำหรับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย และปราสาทตาเมือนธม เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อเป็นการอนุรักษ์โบราณสถานให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.สุรินทร์พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มปราสาทตาเมือนให้เป็น ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จ.สุรินทร์ จึงกำหนดจัดงาน“เยี่ยมเยือนตาเมือนเดือนเมษา ครั้งที่ 16”ในวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ บริเวณกลุ่มปราสาทตาเมือน อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ กิจกรรมได้แก่ การแข่งขันซุปเปอร์มินิมาราธอน จากที่ทำการ อบต.ตาเมียง สู่ปราสาทตาเมือน ระยะทาง 13 กิโลเมตร เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโมเมตร การประกวดธิดาตาเมือน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองสุรินทร์


( 0 Votes ) Add a comment
   

เที่ยวสุขใจงานของดีเมืองโอ่ง 2560

พูดถึง “ราชบุรี” หลายๆ คนอาจนึกถึงแค่โอ่งมังกรอย่างเดียว แต่ใครจะรู้ว่าจังหวัดราชบุรียังมีของดีอย่างอื่นอีกมากมาย เนื่องจากในอดีตมีความหลากหลายของเชื้อชาติที่มีเกือบ 8 ชนชาติมาอาศัยอยู่ที่นี่ ทำให้มีร่องรอยของวัฒนธรรมสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน จังหวัดราชบุรีจึงมีของดีมากมายที่รอให้ทุกท่านไปพบด้วยตัวเอง...

1

วันที่ 16 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 จะมีเทศกาลใหญ่ของจังหวัดราชบุรี คือ “งานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยงานจะจัดบริเวณถนนโดยรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี ซึ่งบริเวณสนามหน้าศาลากลางจะประดับตกแต่งด้วยกล้วยไม้นานาพันธุ์อย่างสวยงามโดยชมรมกล้วยไม้จังหวัดราชบุรี

2

กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย นมัสการหลวงพ่อแก่นจันทน์ ชมสาธิตการปั้นและเผาโอ่ง การประกวดกล้วยไม้ ประกวดผัก ผลไม้ การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกจากโรงงาน

3

นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายอาหารและของดีราชบุรี จำนวน 24 ร้านค้าอาทิเช่น ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีก , ผัดไทยไชโป้วแม่กิมฮวย , หมูสะเต๊ะ(เจ๊สายพิณ) , ดวงพร ข้าวเหนียวมะม่วง , อาหารพื้นเมืองราชบุรี 8 ชาติพันธุ์ เป็นต้น นอกจากนี้ในแต่ล่ะคืนที่เวทีกลางหน้า อบจ.ราชบุรี

4

ยังมีกิจกรรมแสงสีเสียงที่น่าสนใจมากมายอาทิ การแสดงบทร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ลูกสาวราชสีห์ เดินแบบผ้าไทย ประกวดเทพธิดาผ้าซิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียน นอกจากกิจกรรมการแสดงต่างๆ ภายในงานยังมีการเสี่ยงโชคกับมัจฉาการกุศลที่บริเวณร้านกาชาด และในคืนวันสุดท้ายของการจัดงานยังมีการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีอีกด้วย

5

ในปีนี้จังหวัดราชบุรียังมีกิจกรรมน่าสนใจอีกหลายอย่าง เช่น ปั่นท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อำเภอสวนผึ้งที่จะเป็นการร่วมตัวของนักปั่นมาปั่นจักรยานเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในอำเภอสวนผึ้ง และยังมีกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟค่ายภาณุรังษี ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะมีพิธีเปิดงานแข่งขันกอล์ฟขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.30 บริเวณด้าหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี

6

หากใครยังไม่มีแพลนจะไปไหนในช่วง 16 – 25 กุมภาพันธ์ 2560  “นายรอบรู้” ขอแนะนำให้ไปเดินงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งสักครั้งแล้วจะติดใจ.....


( 0 Votes ) Add a comment
   

ชวนเที่ยวงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก”

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับหน่อยงานภาครัฐและเอกชนกำหนดจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมตั้งแต่ปี 2534ซึ่งปัจจุบันครบรอบ 25 ปีแล้ว

cover_ayut

สำหรับการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ซึ่งปีนี้อยู่ในช่วงของการถวายอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางจังหวัด จึงงดกิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ โดยเปลี่ยนมาเป็นกิจกรรมที่เน้นเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมร่วมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกิจกรรม

ayut

ayut1

ayut3

ภายในงานมีทั้งการฉายหนังกลางแปลง เฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงดนตรีไทยในเพลงพระราชนิพนธ์ การสาธิตภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม เช่น แต่งกลอนสด เสภา โคลง และเพลงพื้นบ้าน เป็นต้น และมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้านผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จากทั้ง 16 อำเภอ ชมนิทรรศการพระเครื่อง กิจกรรมเวทีกลาง เป็นการแสดงของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช รวมทั้งมีการออกร้านมัจฉากาชาด เพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือกิจการสาธารณะกุศลและกิจกรรมของเหล่ากาชาดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ประชาชนได้มาจับฉลากชิงรางวัลใหญ่มากมายอาทิ รถยนต์ ทองคำ และไอโฟน 7 เป็นต้น

ayut4

ayut5

ayut6

ที่น่าสนใจคือ “ตลาดถนนกินเส้น” โดยจะนำร้านอาหารเส้นที่อร่อยที่สุดจากทุกอำเภอมาขาย ชามละไม่เกิน 20 บาท  และการแสดงเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้ำพุดนตรีและสื่อผสมบนม่านน้ำ ซึ่งการแสดงนี้นับเป็นไฮไลท์ของปีนี้เลยก็ว่าได้ เพราะเป็นปีแรกที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้น

ayut7

ปลายเดือนนี้ หากใครยังไม่มีโปรแกรมไปเที่ยวที่ไหน ลองแวะไปร่วมกิจกรรมที่หลากหลายในงานนี้กันได้ เดินทางไม่ยากแถมยังใกล้กรุงเทพอีกด้วย รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนกับงาน ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ในวันที่ 27 มกราคม – วันที่ 5กุมภาพันธ์ 2560  ณ บริเวณ วัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครอยุธยา

-------------------------


( 0 Votes ) Add a comment
   

หน้า 1 จาก 22