NaiRobRoo.com | เทศกาลงานประเพณี

ประเพณีตักบาตรบนหลังช้าง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมชมและตักบาตรสร้างบุญเข้าพรรษา ในงาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์” ประจำปี 2558 ในวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของชาวไทย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์

surin1    

จังหวัดสุรินทร์ และ ททท. เชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมงาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์” ประจำปี 2558  ด้วยกิจกรรมอันโดดเด่นหลากหลายตั้งแต่ใน วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558  ชมขบวนแห่เทียนพรรษาที่ตกแต่งอย่างสวยงาม วิจิตรอลังการ จาก 12 คุ้มวัดชื่อดังในจังหวัด อาทิ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ วัดศาลาลอยพระอารามหลวง วัดกลางสุรินทร์ ฯลฯ

surin2

ชมขบวนฟ้อนรำศิลปวัฒนธรรมของชาวจังหวัดสุรินทร์จากนักแสดงนับร้อยชีวิต พร้อมขบวนแห่ช้างที่ยิ่งใหญ่นับ 87 เชือก ไม่ว่าจะเป็นขบวนช้างประดับสวยงาม ขบวนช้างเทิดพระเกียรติ ขบวนช้างพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เป็นต้น และพลาดไม่ได้กับไฮไลท์งานบุญใหญ่ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งบนหลังช้างออกรับบิณฑบาตแก่นักท่องเที่ยวให้ได้ร่วมใส่บาตรกันทุกคน

surin3

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง อำเภอเมือง เรียนรู้ภูมิปัญญาการย้อมสีผ้าไหมจากธรรมชาติของชาวสุรินทร์ และตื่นตาไปกับศิลปะการถักทอเส้นไหมอันสลับซ้อนดิ้นทองผสมผสานลายราชสำนักโบราณ จำนวน 1,416 ตะกอ หมู่บ้านช้าง อำเภอท่าตูม เรียนรู้วิถีชีวิตชาวกวยหรือกูย ความสัมผัสความผูกพันระหว่างคนกับช้าง ที่เลี้ยงช้างเป็นเสมือนดั่งสมาชิกในครอบครัว มากกว่าการเลี้ยงมุ่งเน้นการเลี้ยงช้างไปเพื่อการงานหรือธุรกิจ ปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ ชมภาพสลักนางอัปสราหินทรายที่สวยและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4451-2039  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร  0-4451 -1975 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0-4451-4447-8


covercr-01( 0 Votes ) Add a comment
 

งาน “แพรพรรณล้านนาภูษาลุ่มน้ำโขง” Lanna & GMS Textile ครั้งที่ 2

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่  ขอเชิญเที่ยวงาน “แพรพรรณล้านนาภูษาลุ่มน้ำโขง” Lanna & GMS Textile ครั้งที่ 2 ปี 2015 ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

silk4

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) มีสินค้าผ้าพื้นเมืองทุกจังหวัดที่เป็oเอกลักษณ์ ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาด้านการออกแบบ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะการเปิดตลาดและก้าวเข้าสู่ตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน หรือ AEC ที่ผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าพื้นเมืองล้านนา  จังหวัดแพร่ จึงได้ร่วมกับจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 

silk2

silk3

กำหนดจัดงาน “แพรพรรณล้านนาภูษาลุ่มน้ำโขง” Lanna & GMS Textile ครั้งที่ 2 ปี 2015 ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าตลาดผ้าพื้นเมืองสู่ตลาดสากล และเพื่อให้เกิดพัฒนาการและความก้าวหน้าของผ้าพื้นเมือง

silk1

กิจกรรมภายในงาน “แพรพรรณล้านนาภูษาลุ่มน้ำโขง” Lanna & GMS Textile ครั้งที่ 2 ปี 2015 ประกอบด้วย งานแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้า จากจังหวัดแพร่ เชียงราย พะเยา และประเทศในกลุ่มลุ่มน้ำโขงรวม 100 คูหา นิทรรศการเกี่ยวกับผ้า ประวัติความเป็นมาของผ้าในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 การเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าพื้นเมือง รวมกันไม่น้อยกว่า 80 ชุด โดยนายแบบ – นางแบบมืออาชีพ ได้แก่ นิว วงศกร ปรมัตถากร, น้ำตาล พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ นอกจากนี้ยังมีการประกวดการออกแบบชุดลำลอง (หญิง) ผ้าทอพื้นเมืองล้านนา ประเภทประชาชนทั่วไป โดยเปิดรับสมัครการประกวดตั้งแต่บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2558 ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวงาน “แพรพรรณล้านนาภูษาลุ่มน้ำโขง” Lanna & GMS Textile ครั้งที่ 2 ปี 2015 ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0-5451-1118  หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0-5452-1127

 

covernan-01


( 0 Votes ) Add a comment
   

“เทศกาลเงาะ - ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ”ประจำปี 2558

ททท.  เปิดสวนอีสานใต้ อิ่มอร่อย “เงาะ – ทุเรียน” ผลไม้นานาชนิด และผลิตผลของดีเมือง ศรีสะเกษ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนนักท่องเที่ยวร่วมชิมเงาะ-ทุเรียน และเลือกซื้อผลิตผลของดีเมืองศรีสะเกษในงาน “เทศกาลเงาะ - ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ”ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่  19 – 25 มิถุนายน 2558 ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ 

duriansurin5

เงาะโรงเรียนและทุเรียนพันธุ์หมอนทองของจังหวัดศรีสะเกษ นับเป็นผลิตผลทางการเกษตร  มีคุณภาพสูง ที่ปลูกอยู่ในบริเวณบ้านซำตารมย์ อ.กันทรลักษ์ และบ้านซำขี้เหล็ก อ.ขุนหาญ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ เงาะพันธุ์โรงเรียนมีลักษณะเด่นคือ ผิวเปลือกแห้ง ไม่ฉ่ำน้ำจนเกินไป เนื้อเงาะมีรสหวาน ทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่มีเนื้อแน่น รสชาติหวานมัน จนเป็นที่รับรู้ และยอมรับของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

duriansurin3

นอกจากนี้ยังมีผลิตผลชนิดอื่นๆ ทั้งลำไย ลองกอง มังคุด กระท้อน สะตอ ฝรั่ง ข้าวโพด หรือแม้แต่หอม กระเทียมที่ขึ้นชื่อโด่งดังไปทั่วของจังหวัดศรีสะเกษกิจกรรมภายในงานฯ ได้แก่ การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การแสดงและการจัดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พร้อมสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด และการแข่งขัน “แรลลี่ชมของดีศรีสะเกษ ประจำปี 2558 ตอน ออนซอนศรีสะเกษ (Sisaket Rally Tour 2015)” เพื่อสนับสนุนการจัดงานเทศกาลเงาะ- ทุเรียน ของดีศรีสะเกษ ประจำปี 2558 โดยกำหนดจุดปล่อยตัว ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองศรีสะเกษ ส่วนจุดฉลองชัยและมอบรางวัลกำหนด ณ บริเวณศูนย์ OTOP อบจ.ศรีสะเกษ

duriansurin2

duriansurin

นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใกล้เคียงได้อาทิเช่น วัดมหา    พุทธาราม อ.เมือง วัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง “หลวงพ่อโต” อายุร่วมพันปีมาแล้ว ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (ศรีสะเกษอควอเลี่ยม) อ.เมือง อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งปลาทะเล ปลาน้ำจืด และปลาสวยงามกว่า 4,000 ตัว พร้อมอุโมงค์แก้วลอดใต้บ่อปลาที่มีความยาว 24 เมตร วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด) อ.ขุนหาญ วัดที่สิ่งปลูกสร้างตกแต่งด้วยขวดแก้วหลากสีหลายแบบนับล้านใบ โดยเฉพาะศาลาฐานสโมสรมหาเจดีย์แก้ว หรือ สิม (โบสถ์) ที่ตั้งอยู่กลางน้ำ 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ โทร 045-612581 สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0-4561-1397, 095-605-3758  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0-4581-4676 ต่อ 110 ททท. สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0-4451-4447 - 8 โทรสาร. 0-4451 -8530                            


( 0 Votes ) Add a comment
   

งานสัปดาห์วิสาขบูชา สักการะพระบรมสารีริกธาตุสี

ในวันวิสาขบูชา  ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล ของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก วันหยุดราชการ ในหลายประเทศ และ วันสำคัญของโลก ตามมติเอกฉันท์ของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ  ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

mueangboran

ดังนั้นทางเมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ ได้ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลตำบลบางปู จัดงาน  “สัปดาห์  วิสาขบูชา  สักการะพระบรมสารีริกธาตุสี”  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  25 พฤษภาคม 2558 –วันที่  1  มิถุนายน 2558 ระหว่าง  เวลา09.00 น. – 19.00 น.  ณ พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท เมืองโบราณ สมุทรปราการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดแทรกสาระทางพระพุทธศาสนาเข้าไปด้วย ให้การท่องเที่ยวในวันสำคัญเช่นนี้ได้ประโยชน์ทั้งในแง่แห่งการเพลิดเพลินและจิตใจที่อิ่มเอมเป็นสุข

รวมทั้งเป็นการสร้างกุศลในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้จำเริญสถาพรสืบไป โดยเปิดให้เข้าเยี่ยมชมฟรี(ยกเว้นค่าพาหนะ) ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว 

 

huanhinboost-01


( 0 Votes ) Add a comment
   

เที่ยวนครปฐม ชม “มหกรรมกล้วยไม้” รับความสุขง่ายๆ ใกล้กรุง

ไม่ได้มีดีแค่ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย... แต่นครปฐมยังมีกล้วยไม้เป็น “ของดี” อีกอย่าง หลายคนอาจไม่รู้ว่าจังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งปลูกกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! ส่งขายทั้งในและต่างประเทศทำรายได้ปีหนึ่งๆ กว่า 500 ล้านบาท โดยเฉพาะอำเภอสามพราน ซึ่งเป็นย่านสวนกล้วยไม้ขนาดใหญ่ของจังหวัด

orchid1.jpg

เสาร์-อาทิตย์ หลังวันหยุดยาวนี้ “นายรอบรู้” ขอชวนเที่ยวเกาะดงเกตุ อำเภอสามพราน ซึ่งกำลังจะมีงาน “มหกรรมกล้วยไม้ นครปฐม 58” เป็นครั้งแรก ชมกล้วยไม้สวยงามหลากสายพันธุ์ ก่อนขับรถไปสุขสันต์กันต่อที่ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน รับความสุขง่ายๆ ใกล้เมืองกรุง!


>>>ชมกล้วยไม้หลากสายพันธุ์ ในงาน “มหกรรมกล้วยไม้”

ใครขับรถผ่านมาแถวเกาะดงเกตุ ในอำเภอสามพราน จะพบกับสวนกล้วยไม้ใหญ่น้อยเรียงรายเต็มไปหมด ในฐานะที่นครปฐมเป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้คุณภาพดีแหล่งใหญ่ของประเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จึงร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทยสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ สมาคม ชมรมกล้วยไม้ต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและท้องถิ่นอำเภอสามพราน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมกล้วยไม้ นครปฐม 58” ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2558 บริเวณสนามด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน อำเภอสามพราน เพื่อส่งเสริมให้เกาะดงเกตุเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ โดยเฉพาะคนที่หลงใหลความงามของกล้วยไม้

orchid3.jpg orchid4.jpg

orchid5.jpg

ในงานเราจะได้พบกับกล้วยไม้หลากสีสัน อวดดอกสวยแปลกตา หลายสกุลทั้งแวนด้า หวาย แคทลียา ฯลฯ ซึ่งแต่ละสกุลมีความงดงามเฉพาะตัว ซึ่งจะมีการประกวดเพื่อเฟ้นหากล้วยไม้ที่สวยงามที่สุดนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับกล้วยไม้ รวมไปถึงการฝึกอาชีพ เช่น การปลูกเลี่ยงกล้วยไม้เบื้องต้น การจัดดอกไม้โดยใช้กล้วยไม้ ทั้งมีต้นกล้วยไม้คุณภาพดีจำหน่าย พร้อมกับพืชผล ผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆ ที่มาออกร้านรวมกว่า 80 ร้าน

orchid2.jpg

orchid6.jpg

ใครที่สนใจเรื่องการเพาะเลี้ยงก็ถามกับเจ้าของสวนได้โดยตรงเลย งานนี้คนรักกล้วยไม้ไม่ควรพลาด


>>>ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงช้างและจระเข้

อีกหนึ่งสถานที่เที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากงานมหกรรมกล้วยไม้ นครปฐม เที่ยวต่อได้บนเส้นทางเดียวกัน คือ “ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน” ที่โด่งดังมานาน ปัจจุบันเปิดมาเกือบ 30 ปีแล้ว

orchid7.jpg

ภายในมีกิจกรรมสนุกๆ สำหรับครอบครัว เช่น ให้อาหารช้างแม่ลูก ถ่ายภาพคู่กับ “ลิฟท์-ออยล์” เสือเบงกอลสองพี่น้องฝาแฝด ซึ่งใจดี ไม่ว่าเราจะถ่ายภาพเซลฟีหรือยกหางมันถ่ายรูปก็ไม่แยกเขี้ยวใส่ หรือนั่งช้างเที่ยวผ่านอุโมงค์ต้นไม้ลอดน้ำตกให้เพลินใจ ชมการแสดงมายากล และการแสดงช้างที่มีฉากยุทธหัตถีพร้อมสเปเชียลเอฟเฟคต์อลังการ

orchid9.jpg orchid10.jpg

ไม่ควรพลาดกิจกรรมสุดตื่นเต้น หวาดเสียว ห้ามกระพริบตา อย่างการจับจระเข้ด้วยมือเปล่า หมอจระเข้ผู้สืบสานตำนานไกรทอง จะเอามือยื่นเข้าไปในคอหอยจระเข้ แล้วชักมือออกอย่างรวดเร็วก่อนถูกงับ และที่ถือเป็นที่สุดแห่งความหวาดเสียวคือการเอาศีรษะมุดเข้าไปในปากจระเข้ ทำให้ผู้ชมหายใจไม่ทั่วท้องไปตามๆ กัน ค่าบัตรผ่านประตูสำหรับคนไทย ผู้ใหญ่ราคาคนละ 120 บาท และเด็ก 70 บาท 

orchid8.jpg

บรรยากาศโดยรอบร่มรื่น มีต้นไม้ใหญ่ตลอดทาง พื้นที่ก็สะอาด มีระบบการหมุนเวียนน้ำ และจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมอบรางวัลดีเด่นจากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2556 ให้กับลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพรานด้วย

เรียกได้ว่าอำเภอสามพราน มีของดีให้ชมหลายอย่าง การเดินทางก็สะดวกสบาย เพราะอยู่ใกล้เมืองกรุง ขับรถยังไม่ทันเหนื่อยก็ถึงแล้ว เหมาะที่จะพาครอบครัวมาเปลี่ยนบรรยากาศในวันที่ไม่อยากไปไหนไกล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 

- ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0-3475-2847-8 หรือ TAT Call Center 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

- สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-9612

- ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้ สามพราน โทร. 02-295-2938-9


coversm


( 1 Vote ) Add a comment
   

หน้า 4 จาก 22