NaiRobRoo.com | เทศกาลงานประเพณี

งานวิถีวัฒนธรรมแห่งความรักเหนือลุ่มแม่น้ำปิง

อำเภอสามเงา เขื่อนภูมิพล องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานตาก  กำหนดจัดกิจกรรม “งานวิถีวัฒนธรรมแห่งความรักเหนือลุ่มแม่น้ำปิง” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม สืบทอด อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงที่มีกิจกรรมในท้องถิ่นมากขึ้น และได้กำหนดจัดงาน จดทะเบียนสมรส ณ เกาะวาเลนไทน์ เหนือเขื่อนภูมิพล ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งตรงกับวันแห่งความรัก (Valentine’s Day)

tak4

โดยมีกิจกรรมหลักๆ ดังนี้พิธีสงฆ์เจริญพุทธมนต์คู่สมรส ณ บริเวณพลับพลาสันเขื่อนภูมิพล การถ่ายรูปแสตมป์สื่อแห่งความรัก (Symbol of Love)  ขบวนแห่ขันหมาก ขบวนกลองยาว และขบวนแห่ของชุมชนต่างๆ ในอำเภอสามเงา เพื่อเคลื่อนไปยังบริเวณแพพิธี เพื่อเริ่มกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ  พิธีจดทะเบียนสมรส มอบทะเบียนสมรสและของที่ระลึกแก่คู่สมรสโดยผู้ว่าราชการจังหวัด  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ เกาะวาเลนไทน์และเฉลิมฉลองมงคลสมรส รับประทานอาหารเย็นบนแพอาหาร

tak5

ทั้งนี้ คู่สมรสสามารถขอจดทะเบียนสมรสล่วงหน้าได้ ณ สำนักทะเบียนอำเภอสามเงา ระหว่างวันที่ 2-12 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยให้เตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบ ดังนี้ 1) สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส 2) สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส 3) สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต (กรณีชาวต่างประเทศ) และสำหรับคู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องนำบิดามารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมให้ความยินยอมด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอสามเงา โทร 0-5580-0758

นางสาวธมลวรรณ เรืองขจร ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก กล่าวว่า การจัดกิจกรรมพิธีวิวาห์เหนือเขื่อนภูมิพลครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 (โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556) โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากปีที่แล้ว มีผู้ให้ความสนใจประสงค์เข้าร่วมงานล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมด้านตลาดการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการนำเอาจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นเกาะวาเลนไทน์ รวมทั้งบรรยากาศและพิธีกรรมที่แตกต่าง มาผนวกกับวัฒนธรรมประเพณีของไทยได้อย่างกลมกลืน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะทำให้เข้าใจถึงวิถีไทยได้เป็นอย่างดี 

>>>ติดต่อสอบถามข้อมูลและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก่อนเดินทางได้ที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานตาก   เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 –16.30 น. โทร.0-5551-4341-3 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่...www.facebook.com/taktravel

 


( 0 Votes ) Add a comment
 

งานปีใหม่ 5 ชนเผ่า ชาวดอยมูเซอ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมรวมกันอยู่ในที่สูง บนเส้นทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด “ดอยมูเซอ” คือ สถานที่ที่อยู่อาศัยของชาวเขา 5 ชนเผ่า ได้แก่ ชาวม้ง ชาวลีซอ ชาวกะเหรี่ยง ชาวมูเซอดำ และชาวมูเซอเหลือง ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี บนดอยมูเซอแห่งนี้ ชาวไทยภูเขาทุกชนเผ่าต่างขะมักเขม้นและมีความสุขกับการเตรียมงานรื่นเริงของพวกเขา นั่นคือ งานเทศกาลปีใหม่ ที่ถือว่าเป็นวันพักผ่อนประจำปีที่ทุกคนในเผ่าต่างๆ จะได้มีโอกาสมาพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ซึ่งกันและกัน

tak

ในปีนี้ก็เช่นกัน ชาวไทยภูเขาทั้ง 5 ชนเผ่าต่างพร้อมใจกันในการจัดงานปีใหม่และยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมพื้นถิ่นต่างๆ ของพวกเขาอีกด้วย โดยจัดงาน “ปีใหม่ 5 ชนเผ่า ชาวดอยมูเซอ” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บ้านแม้วใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7  ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

tak1

tak2

นอกจากจะได้พบกับการแต่งการประจำเผ่าที่มีความสวยงามและแปลกตาแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ นิทรรศการของชนเผ่าต่างๆ บ้านจำลองของ 5 ชนเผ่า  การแสดงชนเผ่า: ระบำชาวเขา,รำดง,เต้นจิกิริฯ  การชมแปลงผัก ชิมอาหาร ชนเผ่า  การประกวดพืชทางการเกษตร  การประกวดธิดาดอย การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา ฯลฯ

tak3

tak6

นางสาวธมลวรรณ เรืองขจร ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก กล่าวว่า “ดอยมูเซอ” นักท่องเที่ยวมักรู้จักในนาม “ตลาดมูเซอ” ตลาดแห่งนี้มีพืช ผัก ผลไม้เมืองหนาว จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวในราคาย่อมเยาจนเป็นที่กล่าวขานเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และระหว่างทางยังมีทิวทัศน์ที่สวยสดงดงาม มีแปลงผักผลไม้ ที่นักท่องเที่ยวมาสามารถเที่ยวชมได้ และงานดังกล่าวนอกจากจะได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมงานแล้ว นักท่องเที่ยวทุกท่านยังมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ให้สืบต่อไป เนื่องจากทำให้พวกเขาเหล่านั้นต่างรู้สึกรักและหวงแหนในวัฒนธรรมของตนเอง... 

tak8

>>>การเดินทาง ทางหลวงหมายเลขที่ 1 ตาก-เชียงใหม่ เมื่อถึง กม. ที่ 410 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 12 มุ่งหน้าไปทางอำเภอแม่สอด ประมาณ 25 กิโลเมตร ก่อนถึงอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร 

>>>ติดต่อสอบถามข้อมูลและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก่อนเดินทางได้ที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานตาก  เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 –16.30 น. โทร.0-5551-4341-3 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่...www.facebook.com/taktravel 

 

\


( 0 Votes ) Add a comment
   

เที่ยวงานเทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 2 ตอน เผ่ารักป่า

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวชมงานเทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 2  ตอน เผ่ารักป่า   ในระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2558   ณ สองฝั่งแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 

นางสาวภัทรอนงค์  ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า จากการจัดงานเทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 1 ตอน น่าน เนิบ เนิบ       ในปีที่ผ่านมานั้น  มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก    ดังนั้นในปีนี้ทางคณะทำงานโครงการเทศกาลศิลปะน่าน จึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 2 ขึ้น  โดยมีชื่อตอนว่า เผ่ารักป่า  ภายใต้แนวคิด “รักษ์ป่าน่าน”  โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ผืนป่า   แม่น้ำ และ ภูเขาในจังหวัดน่าน ที่นับวันจะเสื่อมโทรม  อันเนื่องจากการใช้งานทรัพยากรที่มีมากกว่าการรักษาหรือปลูกสร้างขึ้นมาใหม่   และเพื่อเป็นการเดินตามแนวทางพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2534 ความว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”   อีกทั้งได้ยึดแนวทางปฎิบัติตามแนวคิด “รักษ์ป่าน่าน” ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้แนวทางในการรักษาป่าไม้ โดยมุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์ป่าอีกด้วย


poster-nan-01-cmyk

เทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 2    ได้นำกระบวนการทางศิลปะมาเป็นสื่อหลักเพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้  อีกทั้งนำกระบวนการคิดสร้างสรรค์นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะหลากหลายแขนง   ทั้งทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดงต่างๆ ภาพถ่าย ดนตรี หนังสั้น แฟชั่นโชว์ และวรรณกรรม โดยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินที่มีชื่อเสียง และศิลปินพื้นบ้านหลายสาขา  นอกจากนั้นแล้ว ยังได้มีการจัดโชว์ศิลปะการจัดวางร่วมสมัยตามบริเวณป่าเศรษฐกิจในอำเภอบ่อเกลือ  บ้านมณีพฤกษ์ บ้านหลวง และนาน้อยอีกด้วย

ไฮไลท์ของกิจกรรมในงานเทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 2  ตอน เผ่ารักป่า ภายใต้แนวคิด “รักษ์ป่าน่าน”   ประกอบไปด้วย  การขับขานบทกวีโดยศิลปินแห่งชาติ  คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  พร้อมกับการแสดงดนตรีของวงคันนายาว    การเล่านิทานผ่านเสียงดนตรีและภาพวาด โดย อ.เทพศิริ สุขโสภา   คอนเสริตหลากรสจากน้าหงาและคาราวาน  วงนั่งเล่น  วงสินเจริญบราเธอร์ส์  เป๊กผลิตโชค  การแสดงดนตรีพื้นเมืองของศิลปินญี่ปุ่น Yayoi Kawahara    นิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของเมืองน่านผลงานจากการรวมตัวของช่างภาพที่มีชื่อเสียง    และพิเศษสุดกับหนังสั้น ซึ่งนอกจากในงานจะมีผู้กำกับฝีมือดีที่จะมาให้ความรู้ด้านการทำหนังสั้นแล้ว   ยังมี 3 นักแสดงชื่อดัง ณเดชชน์ คูกิมิยะ สายป่าน อภิญญา และธันวา สุริยะจักร  จะนำหนังสั้นเกี่ยวกับเมืองน่านที่ทั้งสามคนได้เขียนบทและกำกับเอง  มาฉายให้ได้ชมกันในงานด้วย

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้ชื่นชอบศิลปะ และผู้สนใจเที่ยวชมเทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 2 ตอน เผ่ารักป่า ในระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ   ณ สองฝั่งแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  


สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คาเฟ่ สุดกองดี โทรศัพท์ 08-6995-6545  หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0-5452-1127

 


( 0 Votes ) Add a comment
   

“งานรถถีบสยาม”ครั้งแรกของเมืองไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนร่วม “งานรถถีบสยาม” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของเมืองไทย                   ในวันที่ 18 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. ณ เฮือนรถถีบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

bikenan5

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาด และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์  กล่าวว่า ชมรมรถจักรยานถีบสยาม  ร่วมกับเฮือนรถถีบ อ.เวียงสา จ.น่าน  ได้กำหนดจัด “งานรถถีบสยาม” ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันที่ 18 มกราคม 2558  ณ เฮือนรถถีบ อ.เวียงสา จ.น่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจการออกกำลังกาย โดยการปั่นจักรยานให้มากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเวียงสาด้วย

bikenan3

เฮือนรถถีบ เป็นสถานที่ที่สะสมจักรยานโบราณ จากความรักและความผูกพันของคุณสุพจน์ เต็งไตรรัตน์ ที่เล็งเห็นคุณค่าของจักรยาน จึงได้เริ่มสะสมและเสาะหาจักรยานคันเก่าแก่ในสมัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจักรยานล้อโต จักรยานสมัยสงครามโลก และอีกมากมายหลากหลายยี่ห้อ โดยดูแลเก็บรักษาอย่างดี ทุกคันสามารถใช้งานได้ เฮือนรถถีบจึงเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งสำหรับคนที่รัก และชื่นชอบจักรยาน และยังเป็นสถานที่ศึกษาวิวัฒนาการของจักยานในยุคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

bikenan2

กิจกรรมภายใน “งานรถถีบสยาม” ประกอบด้วย  กิจกรรมปั่นจักรยานโบราณไปตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ ของอำเภอเวียงสา เพื่อเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเวียงสาและรณรงค์ให้คนหันมาใช้จักยาน   กิจกรรมร่วมน้ำใจแบ่งปันสร้างสรรค์เยาวชนโดยจะมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านท่ามงคล โรงเรียนจะเข้ภูหอม โรงเรียนบ้านสาคร ในเขตอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน การประกวดจักรยานโบราณหายาก กิจกรรมเล่นเกมส์เพื่อรับของรางวัลมากมาย

bikenan1     

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วม “งานรถถีบสยาม” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ เฮือนรถถีบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และขอเชิญชวนให้นำจักรยานโบราณมาร่วมงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมรถจักรยานถีบสยาม โทรศัพท์ 08-1926-8281 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0-5452-1127


covernan-01

 

 


( 0 Votes ) Add a comment
   

สัมผัสแสงอาทิตย์แรกแห่งปี 2558 ณ ปราสาทพนมรุ้ง

ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหินทรายสีชมพู 1 มหัศจรรย์บุรีรัมย์เมืองปราสาทสองยุคของบุรีรัมย์ เมืองต้อง ห้าม ... พลาด  โดยปราสาทพนมรุ้งตั้งหันหน้าสู่ทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นและเป็นทิศแห่งความเจริญ  ชาวบุรีรัมย์เชื่อว่าการรับแสงอาทิตย์แรกของวันขึ้นปีใหม่ปี 2558 ณ ที่แห่งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นความเป็นสิริมงคลและพลังอันยิ่งใหญ่แห่งชีวิตตนเองและครอบครัว

panomrung

panomrung

ททท. สำนักงานสุรินทร์ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ พร้อมสัมผัสแสงแรกแห่งปี 2558 ณ ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 – 1 มกราคม 2558  กิจกรรมภายในงาน ที่น่าสนใจ อาทิ การสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การตักบาตรพระสงฆ์ ตลาดโบราณ การแสดงศิลปะพื้นบ้านฯพร้อมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ว่าจะเป็น ปราสาทเมืองต่ำ สนามฟุตบอลไอโมบายสเตเดี้ยม สนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นเนลเซอร์กิต อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน เป็นต้น

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โทร. 0-4462-8119 อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โทร. 0-4466-6251ททท. สำนักงานสุรินทร์  โทร. 0-4451-4447 - 8  


( 0 Votes ) Add a comment
   

หน้า 6 จาก 21