NaiRobRoo.com | เทศกาลงานประเพณี

ตุลาคมนี้...เที่ยวงานบุญ 2 สมุทร

ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระ โครงการอนุรักษ์ประเพณีทอดกฐินทางน้ำ และโครงการอนุรักษ์ประเพณีทอดกฐินทางน้ำ

flower_merit4

นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร)  เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว ร่วมกับวัดเจ็ดริ้ว โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว ชาวจังหวัดสมุทรสาคร และททท.สำนักงานสมุทรสงคราม กำหนดจัดงาน ประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระ ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ วัดเจ็ดริ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

“ประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระ”  เป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยรามัญ ในวันออกพรรษา ซึ่งตรงแรม 15 ค่ำ เดือน 11 ของ ทุกปี ในปีนี้ตรงกับ วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 วัดเจ็ดริ้วและชาวมอญในจังหวัดสมุทรสาครจึงได้ร่วมสืบทอดประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระนี้ โดยในตอนเช้าจะเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์มหาชาติ และในช่วงบ่ายก็จะเตรียมขันใส่น้ำและดอกไม้หลากหลายชนิดเพื่อรอเวลาที่พระสงฆ์จะเดินไปยังพระอุโบสถ เมื่อได้เวลาที่พระสงฆ์เดินเป็นแถวจากศาลา ไปยังพระอุโบสถแล้ว ระหว่างทางนั้นจะนำน้ำมาล้างเท้า ปูผ้าให้พระสงฆ์เดินย่ำ และถวายดอกไม้ใส่ลงไปในย่ามที่พระสงฆ์ถืออยู่จนครบ จากนั้นเจ้าอาวาสก็จะเป็นผู้นำทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาต่อไป  จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญสืบต่อพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมีนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเล่นสะบ้า การปักผ้าสไบมอญ การกวนกาละแม รวมทั้งแสดงวิถีชีวิตการละเล่นพื้นบ้านของชาวมอญเจ็ดริ้วอีกด้วย 

flower_merit fower_merit2 flower_merit3

นอกจากนี้ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น โครงการอนุรักษ์ประเพณีทอดกฐินทางน้ำ ซึ่งจัดโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮม สเตย์ ร่วมกับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จัดทำโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทอดกฐินแห่เรือทางน้ำ จากชุมชนบ้านริมคลอง ต.บ้านปรก อ.เมือง ไปทอดกฐิน ณ วัดพระยาญาติ (วัดปากง่าม ริมคลองอัมพวา ) อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณ สร้างความสมัครสมานสามัคคีและเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามเพิ่มมากขึ้น

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 13.30 น. และโครงการตักบาตรพระทางน้ำ 299 รูป จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการตักบาตรพระทางน้ำ 299 รูป หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดกิจกรรมตักบาตรพระทางน้ำ 299 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสืบทอดประเพณีท้องถิ่นสืบต่อไป โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณตลาดน้ำท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงราม ตั้งแต่เวลา 06.00 -08.30 น.   (การแต่งกายชุดขาว)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเจ็ดริ้ว โทร. 0-3441-8038, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลอง โทร. 08-9170-2904, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา โทร. 0-3475-3728 หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม  โทร. 0-3475-2847-8 ( 0 Votes ) Add a comment
 

งานประเพณีลากพระฯ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดตรัง จัด “งานประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์จังหวัดตรัง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2557”  ระหว่างวันที่ 9-16 ตุลาคม 2557  ณ ลานเรือพระ     สนามกีฬาเทศบาล 2 (ทุ่งแจ้ง) ถ.ตรัง-สิเกา อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  

screen_south

 ในปีนี้มีวัดส่งเรือพระเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 85 วัด   โดยชุมชนต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดตรังร่วมแรงร่วมใจกันจัดประดับตกแต่งเรือพระอย่างสวยงาม และพร้อมใจกันลากเรือพระในนามของวัดเข้าร่วมงานประเพณี  แบ่งเป็น เรือพระขนาดใหญ่และเรือพระขนาดเล็ก  รวมทั้งมีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส  อาทิ      

>>> สัมผัสความสวยงามของเรือพระ ทั้งในบรรยากาศกลางวันและยามค่ำคืน

>>>ร่วมลากพระ และ ทำบุญเรือพระ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและสะสมบุญ

>>>ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้  มโนราห์ หนังตะลุง และการแสดงดนตรี 

>>>ชมการประกวดกลองยาว การแข่งขันตะกร้อลอดห่วง แข่งขันตอบปัญหาภาษาใต้ และเชียร์การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 

>>>เลือกซื้อสินค้า OTOP จังหวัดตรัง และ ของดีของฝากเมืองตรัง

southern1

งานประเพณี "ลากพระ ชักพระ หรือ แห่พระ" เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ โดยกระทำในวันหลังออกพรรษา 1 วัน หรือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11  ซึ่งจังหวัดตรังก็ถือปฏิบัติสืบทอดมาอย่างยาวนาน  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีโบราณดังกล่าว   โดยจัดเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ถ่ายทอด  สืบสาน และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น   การลากพระ จะมีการอาราธนาพระพุทธรูป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส์ หรือปางอุ้มบาตร ขึ้นมาประดิษฐานบนบุษบก หรือเรือพระ ที่แต่ละวัดก็จะหาช่างฝีมือที่มีความชำนาญ ช่วยกันตกแต่งให้สวยงาม เพื่อนำเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 

southern2

ปัจจุบันเรือพระได้มีการดัดแปลงเป็นรถหรือล้อเลื่อน เพื่อความสะดวกในการชักลากมาตามถนนหนทาง แล้วนิมนต์พระภิกษุในวัดนั้นๆ ขึ้นนั่งประจำเรือพระ จากนั้นก็จะมีการลากเรือพระเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ชาวพุทธได้ออกมาร่วมกันทำบุญและถวายต้ม โดยจะมีพุทธศาสนิกชนและศิษย์วัดเดินตามมาด้วย พร้อมกับบรรเลงเครื่องดนตรี ประโคมไปตลอดทาง มีทั้งทับโพน กลอง ฆ้อง โหม่ง ฉิ่ง และฉาบ   สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับการลากพระก็คือ การทำต้ม หรือการนำข้าวเหนียวที่ผัดด้วยกะทิมาห่อด้วยใบกะพ้อ ซึ่งเป็นใบไม้ที่มีเฉพาะทางภาคใต้ จากนั้นจะทำเป็นรูปสามเหลี่ยม แล้วนึ่งให้สุกนำมาผูกรวมเป็นพวง พวงละ 3-5 ลูก เพื่อเอามาไว้ใส่บาตร และใช้ประดับเรือพระ หรือเป็นอาหารระหว่างการละเล่นในประเพณีลากพระ


สอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โทร. 0 7521 8262 ต่อ 344


coversm( 0 Votes ) Add a comment
   

ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน

ใน “งานฟื้นฮีตฮอยเป็งปุ๊ด ไหว้สาอุปคุตเจ้า” ณ วัดสระบ่อแก้ว จังหวัดแพร่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจทำบุญทุกท่าน ร่วมประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนในวันเป็งปุ๊ด หรือ วันเพ็ญพุธ  (วันขึ้น 15 ค่ำ ที่ตรงกับวันพุธ) ในช่วงรอยต่อคืนวันอังคารที่ 7 ถึงเช้าวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณวัดสระบ่อแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

watsabokaew2

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า วัดสระบ่อแก้ว    อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้กำหนดจัดประเพณีตักบาตรพระอุปคุต ในคืนวันเพ็ญพุธ หรือการตักบาตรเที่ยงคืน โดยมีชื่องานว่า  “งานประเพณีฟื้นฮีตฮอยเป็งปุ๊ด ไหว้สาอุปคุตเจ้า”    ซึ่งนับเป็นประเพณีเก่าแก่ที่นับวันจะพบน้อยลง โดยวัดสระบ่อแก้ว จังหวัดแพร่ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ และเทศบาลเมืองแพร่ ได้รื้อฟื้นประเพณีนี้ และจัดขึ้นในจังหวัดแพร่มาเป็นเวลาต่อเนื่องกว่า 6 ปี และมีผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นทุกปี   ในครั้งล่าสุด มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่  

watsabokaew

ประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด นับเป็นกิจกรรมการทำบุญตักบาตรสร้างทานบารมีในการเริ่มต้นวันใหม่ ตามความเชื่อของชาวเหนือที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันเป็นประเพณีมากว่า 400 ปี สันนิษฐานว่าชาวล้านนาได้รับการผสมผสานวัฒนธรรมมาจากชาวพม่า และชาวไทยลื้อ ที่เชื่อว่าพระอุปคุตซึ่งเป็นพระอรหันต์สาวกที่มีมหิทธิฤทธิ์ สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาที่พญามารมารบกวนพิธีต่างๆ ได้ โดยจะขึ้นมาจากทะเลแปลงกายเป็นสามเณรน้อย ออกโปรดสัตว์ โปรดชาวเมืองก่อนเวลารุ่งอรุณ หากบุคคลใดได้ทำบุญตักบาตรพระอุปคุตแล้วบุคคลนั้นถือว่าเป็นผู้มีบุญ จะทำให้บังเกิด สิริมงคลแก่ชีวิต เกิดความร่ำรวย ซึ่งจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ แคล้วคลาดจากภัยต่างๆ  

watsabokaew3

กิจกรรมภายในงาน จะเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. มีการอัญเชิญพระอุปคุตประทับแท่นหน้าองค์ใหญ่ จุดประทีปบูชาพระอุปคุต การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงดนตรีสะล้อซอซึง การแสดงประวัติความเป็นมาของพระอุปคุตเจ้า พิธีสรงน้ำพระอุปคุต ถวายดอกไม้เครื่องสักการะ พิธีตักบาตรพระอุปคุตเจ้า และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร

watsabokaew4

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวผู้สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม และสั่งสมทานบารมี เสริมสิริมงคล ร่วมประเพณีตักบาตรพระอุปคุตในคืนวันเพ็ญพุธ ในงาน “ประเพณีฮีตฮอยเป็งปุ๊ด ไหว้สาอุปคุตเจ้า”       ในเย็นวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ณ บริเวณวัดสระบ่อแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่    


สอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดสระบ่อแก้ว โทร. 0-5451-1281 หรือ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0-5452-1127

 


( 0 Votes ) Add a comment
   

เทศกาลโลกของกว่าง นักสู้แห่งขุนเขา ประจำปี 2557

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “เทศกาลโลกของกว่าง   นักสู้แห่งขุนเขา ประจำปี 2557”  ในระหว่างวันที่ 24 – 30 กันยายน 2557 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน

duawang1

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า   อำเภอปัว  กำหนดจัดงาน “เทศกาลโลกของกว่าง นักสู้แห่งขุนเขา ประจำปี 2557” ในระหว่างวันที่ 24 – 30 กันยายน 2557 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการประลองกว่างอันเก่าแก่ของภาคเหนือให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา และดำรงรักษาให้คงอยู่ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอปัว จังหวัดน่าน

กว่างเป็นชื่อเรียกด้วงปีกแข็งชนิดหนึ่ง มี 6 ขา มีทั้งชนิดมีเขาและไม่มีเขา ชอบกินน้ำหวานจากอ้อย มีวงจรอายุหนึ่งปี         เริ่มจากระยะที่เป็นตัวหนอน หรือด้วงจะมีสีขาว อาศัยอยู่ในดิน กินเศษใบไม้ผุ ตอไม้หรือต้นไม้ที่ผุ ซึ่งนับเป็นการช่วยธรรมชาติในการช่วยย่อยสลายใบไม้กลายเป็นปุ๋ยให้ดินเป็นอย่างดี ต่อมาเจริญเติบโตกลายเป็นดักแด้ และด้วงกว่างเต็มวัยที่พร้อมสืบพันธ์ได้  

duawang3     

จากนั้นเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนและดินอ่อน ด้วงกว่างที่เจริญเติบโตเต็มที่ก็จะดันดินออกมาสู่โลกภายนอก เพื่อหาแหล่งอาหารใหม่ และผสมพันธ์ กว่างตัวผู้ที่แข็งแรงเท่านั้นที่มีโอกาสรอดเพื่อการผสมพันธ์ โดยกว่างจะต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงตัวเมีย ที่เรียกกันว่า การชนกว่าง  และฝ่ายที่ชนะก็จะได้ผสมพันธ์กับตัวเมีย นับเป็นการคัดเลือกสายพันธ์โดยธรรมชาติอย่างแท้จริง ซึ่งจากธรรมชาติเช่นนี้ จึงเป็นที่มาของกิจกรรมชนกว่างของชาวบ้านในภาคเหนือในช่วงว่างเว้นหลังจากปลูกนา  จังหวัดน่านถือได้ว่ามีกว่างเป็นจำนวนมาก แต่ในปัจจุปันนี้ เริ่มมีจำนวนลดลงเพราะมีการเผาป่าใช้สารเคมี  ไข่และตัวอ่อนในดินจึงไม่รอดชีวิตเติบโตมาได้  อย่างไรก็ตามหากฤดูฝนปีใดมีจำนวนกว่างมาก ก็นับได้ว่าเป็นการบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ด้วย 

duawang2

งาน “เทศกาลโลกของกว่าง นักสู่แห่งขุนเขา ประจำปี 2557”   มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงนิทรรศการโลกของกว่างและวงจรชีวิตของกว่าง และภูมิปัญญาพื้นบ้าน การแสดงและจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากคาราวานสินค้า การออกร้านมัจฉาพาโชค การแข่งขันประลองกำลังกว่าง การประกวดกว่างสวยงาม การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน มหกรรมอาหาร     การแข่งขันกีฬาตระกร้อ และวอลเล่ย์บอล การประกวดวาดภาพ การประกวดแข่งขันร้องเพลง การประกวดเทพีกว่าง การประกวดธิดากว่างจำแลง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าอำเภอปัว โทรศัพท์ 0 5479 1495 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0-5452-1127


covernan-01


( 0 Votes ) Add a comment
   

เทศกาลลางสาด ลองกองหวานฯ อุตรดิตถ์ ประจำปี 2557

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2557”  ในระหว่างวันที่ 1 – 10 กันยายน 2557 ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

longkong1

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้กำหนดจัดงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2557” ในระหว่างวันที่ 1 – 10  กันยายน  2557 ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิต การจำหน่ายผลไม้ และผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประเพณีสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น  

longkong2 

จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นแหล่งปลูกลางสาดหวานที่มากที่สุดในประเทศไทย  ซึ่งลางสาดอุตรดิตถ์เป็นลางสาดที่มีคุณภาพดี และมีรสชาติหวาน มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ทุกปี นอกจากลางสาดแล้วอุตรดิตถ์ยังเป็นแหล่งปลูกลองกองที่มีคุณภาพดีของประเทศอีกด้วย โดยผลของลองกองนั้นมีลักษณะเป็นช่อสวยงาม เปลือกผลนุ่มคล้ายกำมะหยี่ เนื้อล่อนออกจากเปลือก    เมล็ดน้อย หรือบางทีไม่มีเลย   มีกลิ่นหอม และมีรสหวานชื่นใจ   จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 

longkong3

งาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2557” มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พิธีเปิดงาน และขบวนแห่ตกแต่งด้วยลางสาดและลองกอง ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ในช่วง 15.00 น. ของวันที่ 1 กันยายน 2557 ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก  การประกวดผลไม้  การประกวดธิดาชาวสวน การประกวดพืชผลทางการเกษตร  การประกวดลางสาด ลองกอง การประกวดกระเช้าผลไม้ นิทรรศการจากส่วนราชการ การจำหน่ายสินค้า OTOP  การจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากบริษัท ห้างร้าน และโรงงาน  และคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง   

longkong4

นอกจากนั้นแล้ว  นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปร่วมงาน  สามารถเดินทางไปเที่ยวชมสวนผลไม้ในอำเภอเมือง อำเภอลับแล และสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่น่าสนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0-5541-1977 ต่อ 21905 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0-5452-1127

 

covernan-01


( 0 Votes ) Add a comment
   

หน้า 8 จาก 22