NaiRobRoo.com | เทศกาลงานประเพณี

ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2559

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2559” ในระหว่างวันที่ 16 – 22 มีนาคม 2559 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

prae1

นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้กำหนดจัดงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2559” ขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 22 มีนาคม 2559 ซึ่งนับเป็นประเพณีที่จัดต่อเนื่องสืบทอดมายาวนาน และยังเป็นประเพณีที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดปีขาลไม่ควรพลาดที่จะมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมทานบารมี เพราะเป็นพระธาตุประจำปีของผู้ที่เกิดปีขาล องค์พระธาตุช่อแฮ เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ และเป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองแพร่มาเป็นเวลาช้านาน รวมทั้งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไปมาทุกยุค ทุกสมัย ทุกๆ ปี เมื่อเริ่มวันขึ้น 9 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ พุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศ จะเดินทางมานมัสการพระธาตุช่อแฮเป็นจำนวนมาก

prae2

prae3

ด้วยความเชื่อที่ว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว พระบรมสารีริกธาตุจะแสดงปาฏิหาริย์ แผ่บารมีที่เป็นสิริมงคลยิ่งแก่ผู้มาสักการะ การนั้นจึงกระทำสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จนเป็นงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำทุกปี กอปรกับจังหวัดแพร่มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเปลี่ยนเมืองแพร่จากเมืองผ่านให้เป็นเมืองพัก โดยไฮไลท์จะเป็นวันแรกของการจัดงาน คือวันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. จะมีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา เพื่อบูชาองค์พระธาตุช่อแฮ คือ ขบวนแห่พิธีเปิดแบบย้อนยุคล้านนาจำลอง ประกอบด้วย ขบวนช้างเจ้าหลวงเมืองแพร่ ขบวนแห่ตุง และขบวนแห่เครื่องสักการะอันตระการตาจากทุกอำเภอ

prae4

กิจกรรมที่น่าสนใจในระหว่างการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประกอบด้วย พิธีทำบุญกตัญญูบูชาคุณบูรพาจารย์ ทักษิณานุปทา พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พิธีเวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา พิธีส่งพระมหาอุปคุต พิธีสวดมหาสันติงหลวงบูชาองค์พระธาตุช่อแฮ พิธีสะเดาะห์เคราะห์สืบชะตาสำหรับผู้เกิดปีขาล การแสดงทางวัฒนธรรม มหรสพสมโภชน์ การแสดงดนตรีจากศิลปินดัง การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าราคาถูกจากโรงงาน นอกจากนั้นแล้ว ยังมีพิธีการทางพุทธศาสนาที่ต้องจัดขึ้นก่อนการจัดงานในวันที่ 9, 11, 12 และ 14 มีนาคม 2559 อาทิ พิธีบวงสรวงพระธาตุช่อแฮ พิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลและพระธาตุจำลอง 12 ราศี พิธีบรรพชาอุปสมบท พิธีเลี้ยงเจ้าพ่อขุนลั๊วะอ้ายก้อม พิธีถวายบาตร ตานตุง และเจดีย์ทราย อุทิศถวายแด่บูรพาจารย์ และพิธีอาราธนาพระมหาอุปคุตอีกด้วย ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม และสั่งสมทานบารมี เสริมสิริมงคล

ในงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2559” ในระหว่างวันที่ 16 – 22 มีนาคม 2559 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัดพระธาตุช่อแฮ โทรศัพท์ 0-5459-9209 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0-5452-1127

covernan-01


( 0 Votes ) Add a comment
 

ชม ชิม ช๊อป มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ

นายสยาม ศิริมาคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นาย เศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นายอำนาจ หนูทองประมงจังหวัดสมุทรปราการ และนายสุรกิจ ละเอียดดี ประธานวิสาหกิจชุมชนประมงอินทรีย์ ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” โดยมีคุณเชฐนี กิจเลิศไพโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการบัญชีและการเงินศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิร์ล สำโรง

paknum

“มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า เกษตร ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรแปรรูปอื่นๆ ผ่านเกษตรกรโดยตรง

paknum7

ภายในงานท่านจะได้พบกับสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ เช่นมะม่วงน้ำดอกไม้ ที่หวานที่สุดในโลก เป็นสินค้าที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ต้นโกสนไม้ประดับมงคลที่มีเอกลักษณ์จากลวดลายของแผ่นใบ นำมาจัดแสดงจากสวนในท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการ ปลาสลิดบางบ่อของขึ้นชื่อที่มาจากสมุทรปราการ สินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ ที่มาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 100 ร้านค้า เวทีเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เป็นการเปิดโอกาสให้ระหว่างเจ้าของกิจการกับผู้บริโภคหรือผู้ที่ให้ความสนใจกับตัวสินค้า

paknum3

paknum4

ภายในงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ในตัวสินค้าและบริการนั้นได้อย่างแพร่หลาย และเป็นการทำการตลาดที่มีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น การประกวดและแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร การสาธิตแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมได้ทุกวันตลอดระยะ เวลาการจัดงานพร้อมทั้งกิจกรรมความบันเทิงและกิจกรรมส่งเสริมการขาย สินค้านาทีทอง นาทีถูก

paknum2

paknum5

และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญของงานนี้คือภายในงานท่านจะได้เยี่ยมชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ “ตามรอยเท้าพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” / นิทรรศการแบบมีชีวิตแสดงผลการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรเด่นหรือ Smart Product

paknum8

และคลีนิกเกษตรให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับเกษตรกร โดย “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ”จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2559 ณ บริเวณพื้นที่ Grand Hall และ ลาน Terrace ชั้น 1F ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง


coversm( 0 Votes ) Add a comment
   

เทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 3 ตอน น่านเต๊อะ

 เทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 3 ตอน น่านเต๊อะ>>> การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “เทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 3 ตอน น่านเต๊อะ” ในระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

artofnan2

นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานเทศกาลศิลปะน่าน ได้กำหนดจัดงานเทศกาลศิลปะน่าน (Nan Arts Festival) ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ “น่านเต๊อะ” ในระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดพื้นที่การรวมตัวของศิลปินและผู้คนที่มีใจรักศิลปะให้ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกระบวนการทางศิลปะ รวมทั้งกระตุ้นมุมมองการท่องเที่ยวแบบน่านและเผยแพร่ถ่ายทอดแก่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบศิลปะ นำไปสู่พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวก

กิจกรรมภายในงาน “เทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 3 ตอน น่านเต๊อะ” ประกอบด้วย การแสดงผลงานทางศิลปะ อาทิ งานทัศนศิลป์ งานวรรณกรรม ศิลปะจัดวางร่วมสมัย (Performance art & Installation) ดนตรี และการแสดง นิทรรศการภาพถ่ายเมืองน่าน การแสดงวัฒนธรรมของเยาวชน 4 เผ่า การแสดงฟ้อนประกอบเพลงน่านบ้านเฮา การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าน่าน การแสดงโชว์ Dance ร่วมสมัย การแสดง JAZZ การแสดง Talk Show การแสดงงิ้ว การฉายหนังเก่า การแสดงละครหุ่นโจ – หน่า การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง อาทิ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ, วงเจริญกรุง, วงมโหระทึก, วงอี๊ด ฟุตบาท

artofnan1

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้ชื่นชอบศิลปะ และผู้สนใจเที่ยวงานเทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 3 ตอน น่านเต๊อะ ในระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.วินัย ปราบริปู โทรศัพท์ 08-1989-2912 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0-5452-1127


( 0 Votes ) Add a comment
   

เทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015)ในช่วงตรุษจีน

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ในเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

cny3

ดร.อาณดา นิรันตรายกุล รองผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เผยว่า “ในช่วงตรุษจีนนี้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้เตรียมกิจกรรมพิเศษมากมายเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ในช่วงเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015)

cny1

cny2

นอกจากจะได้ชมความสวยงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณแล้วนั้น ทุกท่านยังจะได้สัมผัสกับบรรยากาศตรุษจีนในสวนประเทศจีนที่เต็มไปด้วยการประดับประดาด้วยโคมแดง ซึ่งในปีนี้ทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จัดแสดงในคอนเซ็ป “อุโมงค์โคมแดงแห่งกาลเวลา” โดยประดับโคมแดงตั้งแต่หลังประตูทางเข้าสวนจีนไปสู่บ้านจีนโบราณ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง เสมือนทุกท่านกำลังเดินข้ามผ่านห้วงเวลาเพื่อเข้ามาร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมจีนในสมัยก่อน อาทิ การชงชาจีนและชาสมุนไพรหลากหลายชนิดจากโครงการหลวง อาทิ ชาอู่หลง ชาเจียวกู่หลาน ชาเขียว ชาใบหม่อน ฯลฯ การเขียนคำอวยพรอักษรจีน การตัดกระดาษลวดลายจีน โดยได้รับความร่วมมือจาก

cny5

cny7

cny4

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมแขวนโคมมงคล อิ่มอร่อยกับเมนูตำนานหม่านโถว (หมั่นโถว) และซาลาเปา พร้อมชมความน่ารักของเหล่า Mascot อุทยานหลวงราชพฤกษ์ นำโดย น้องคูนและน้องโบตั๋น มาพร้อมกับตัวละครจากภาพยนตร์จีนย้อนยุคชื่อดังมากมายที่จะคอยต้อนรับและสร้างสีสัน มอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

>>>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-114110-5 หรือทางเว็บไซด์ www.royalparkrajapruek.org

covernan-01


( 0 Votes ) Add a comment
   

งานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก

วันเวลาล่วงเลยผ่าน...หนึ่งปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว การหาของขวัญแทนความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาตลอดปี...การส่งความสุข การได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง การได้อยู่พร้อมเพรียงกันในครอบครัวใหญ่อันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของคนไทย ดูจะเป็นคำตอบเดียวที่ทุกคนใฝ่ฝันถึงในวันที่ก้าวข้ามผ่านปีที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้ด้วยกัน…และการเดินทางท่องเที่ยวยังคงส่งความสุขให้กับเราเสมอมา...เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่เวียนมาพบบรรจบกันอีกครั้ง ต้อนรับเข้าสู่ปีวอก (พ.ศ. 2559)

tak1

ในปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ขอเชิญคุณเที่ยวงาน “ตากสินมหาราชานุสรณ์” ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2559 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก  กิจกรรมภายในงาน มีกิจกรรมหลักๆ ดังต่อไปนี้

>>>วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ถือได้ว่าเป็นวันที่ครบรอบที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ไทยขณะมีพระชนมายุ 33 พรรษา และทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี ในตอนเช้าของวันนี้ จังหวัดตาก จัดให้มีพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์และเทิดพระเกียรติสามมหาราช จังหวัดตาก ประจำปี 2558-2559 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 

>>>การแสดงสื่อผสม แสง สี เสียง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดขึ้นในวันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เป็นต้นไป (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม) 

>>>พิธีอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ “TAK COUNTDOWN FESTIVAL 2016” ในวันที่  31 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตั้งแต่เวลา 21.30 น. เป็นต้นไป

>>>พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสะพานตากสินมหาราชานุสรณ์ 

tak2

บริเวณโดยรอบงาน มีการออกร้านค้าของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตลอดจนห้างร้านเอกชน ภายในจังหวัดอีกด้วย ในช่วงค่ำคืนมีการแสดงของนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ และมหรสพมากมาย อาทิ ภาพยนตร์ ลิเก เป็นต้น  นางสาวธมลวรรณ เรืองขจร ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในปี 2559 เป็นปีที่ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ

tak3 tak4

ททท. ได้กำหนดรูปแบบการท่องเที่ยว โดยเน้นวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยในการนำเสนอผ่านเรื่องราวของการท่องเที่ยวในมิติที่สะท้อนถึงเรื่องราววิถีชีวิตและสร้างคุณค่าในการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว และจังหวัดตากถือเป็นจังหวัดที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีอัตลักษณ์ และงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ถือเป็นงานยิ่งใหญ่ประจำปีของชาวจังหวัดตาก ที่ทุกคนจะร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเจ้าเมืองตาก อดีตพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของไทยและกษัตริย์มหาราชอีก 3 พระองค์ ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

tak6

พระนารายณ์มหาราช และพระนเรศวรมหาราช...ซึ่งสีสันของการจัดงานดังกล่าวจะอยู่ในช่วงค่ำคืน ทำให้ช่วงกลางวันนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงได้มากมาย อาทิ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชิ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงจังหวัดตากยังเป็นประตูสู่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวได้พบประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่เป็นวิถีชีวิตของคนจังหวัดตากอย่างแท้จริง 

ติดต่อสอบถามข้อมูลและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก่อนเดินทางได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานตาก  เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 –16.30 น. โทร.0-5551-4341-3 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่...www.facebook.com/taktravel

prachubadverrr 


( 0 Votes ) Add a comment
   

หน้า 2 จาก 21