NaiRobRoo.com | เทศกาลงานประเพณี

เทศกาลอาหารอร่อย กับหมูย่าง และขนมเค้กจังหวัดตรัง ประจำปี 2559

เทศกาลอาหารอร่อยกับหมูย่างฃและขนมเค้กจังหวัดตรัง ประจำปี 2559 ตรังเมืองต้องห้ามพลาด ยุทธจักรความอร่อย วันที่ และสถานที่จัดงาน 9-11 กันยายน 2559 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 อ.เมือง จ.ตรัง

trangcover

กิจกรรมในงาน 1. การออกบูธของผู้ประกอบการจำหน่ายหมูย่าง และขนมเค้กในราคามาตรฐาน 2. การจำหน่ายสินค้าโอทอป ในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง และขนมพื้นเมืองอื่นๆ เช่น ขนมจีบ ขนมเปี๊ยะ บ๊ะจ่าง ตุ๊บตั๊บ ข้าวเหนียวสองดัง ฯลฯ 3. การสาธิตการทำขนมและอาหารพื้นเมือง ได้แก่ การทำขนมเค้กยักษ์ การปรุงเมนูต้มขาหมูย่างใบชะมวงกระทะยักษ์ จำหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อนำรายได้มามอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4. การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติหมูย่างและขนมเค้กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

trang1

HiLight วันที่ 10 กันยายน 2559 มีการจำหน่ายโต๊ะอาหารมื้อเย็นให้แก่ผู้เข้าร่วมชมงาน และนั้กท่องเที่ยว โดยมีเมนูหมูย่างและอาหารทะเลมาจัดวางบนโต๊ะ จำนวน 30 โต๊ะๆ ละ 8 คน ราคาโต๊ะละ 2,400 บาท เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารเด็ดของจังหวัดตรัง

2. ช่วงพิธีเปิดงานในวันที่ 10 กันยายน 2559 ช่วงเช้า มีขบวนพาเหรดแฟนซีสวยงามตระการตา และกิจกรรมการแสดงบนเวทีจากสถานศึกษาต่างๆ มากมายตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

3. วันที่ 11 กันยายน 2559 มีกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นไปชิมของอร่อยเมืองตรัง”เริ่มต้นจากสถานที่จัดงานบริเวณลานพระรูปรัชกาลที่ 5 สู่ อ.นาโยง เพื่อดูการทำขนมเค้ก และชิมของอร่อย ที่ร้านเค้กสายใจ อ.นาโยง จากนั้น เดินทางผ่านเขาจำปาสู่บ้านคลองเต็ง เพื่อไปดูการทำหมูย่าง และกินหมูย่าง ที่บ้านคลองเต็ง อ.เมือง จ.ตรัง จากนั้นกลับมาสู่สถานที่จัดงาน ระยะทางการปั่นทั้งหมดประมาณ 50 กิโลเมตร ทั้งนี้ รับสมัครนักจักรยานจำนวน 500 คน โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาทเท่านั้น

trang13 trang12

การสนับสนุนของ ททท. สำนักงานตรัง

1. จัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารอร่อย กับหมูย่าง และขนมเค้กจังหวัดตรัง ประจำปี 2559 ตรังเมืองต้องห้ามพลาด ยุทธจักรความอร่อย โดยจัดในร้านอาหารเช้าพื้นเมืองตรัง เพื่อให้ได้บรรยากาศของการรับประทานหมูย่าง ขนมเค้กและอาหารท้องถิ่นอื่นๆ 2. จัดบูธเพื่อรปะชาสัมพัน์ เมืองต้องห้ามพลาด ตรังยุทธจักรความอร่อย 3. จัดการแสดงบนเวทีในพิธีเปิดงาน เป็นการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินของคนตรัง ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่ในช่วงการจัดงาน 3 วัน ประมาณ 6,800 คน รายได้จากการเดินทางและการจำหน่ายสินค้าประมาณ 37 ล้านบาท

เทศกาลอาหารอร่อยกับหมูย่างและขนมเค้กจังหวัดตรังประจำปี 2559 ตรังเมืองต้องห้ามพลาด...ยุทธจักรความอร่อย นางรัศมี ขจรสิริสิน รองประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ในฐานะประธานจัดงานเทศกาลหมูย่างและขนมเค้กจังหวัดตรัง ประจำปี 2559 เปิดเผยว่าจังหวัดตรัง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง หอการค้าจังหวัดตรังร่วมกับชมรมผู้ประกอบการหมูย่างจังหวัดตรัง และชมรมผู้ประกอบการขนมเค้กจังหวัดตรัง กำหนดจัดงาน “เทศกาลอาหารอร่อยกับหมูย่างและขนมเค้ก จังหวัดตรังประจำปี 2559 ตรังเมืองต้องห้ามพลาด...ยุทธจักรความอร่อย” ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2559 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 “ปีที่ผ่านมาเราได้นำเทศกาลหมูย่างและเทศกาลขนมเค้กมาจัดรวมกันเป็นปีแรกซึ่งเรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่กว่าทุกปีโดยในงานมีการจำหน่ายขนมเค้กและหมูย่างจากผู้ประกอบการจากทั่วจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นการจำหน่ายราคาพิเศษ

trang15

รวมทั้งมีสินค้าโอทอปและกิจกรรมที่นำมาเพิ่มเติมอีกมากมาย ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง คนที่มาเที่ยวงานประทับใจเพราะมางานเดียวมีทั้งขนมเค้กและหมูย่าง ปีนี้หอการค้าฯ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดตรัง และ ททท. ตรัง จึงได้นำเทศกาลหมูย่างและเทศกาลขนมเค้กมาจัดรวมกันอีกปีหนึ่ง พร้อมทั้งยกระดับจากเทศกาลหมูย่างและขนมเค้กเป็น “เทศกาลอาหารอร่อยกับหมูย่างและขนมเค้กจังหวัดตรัง ประจำปี 2559 ตรังเมืองต้องห้ามพลาด...ยุทธจักรความอร่อย” ซึ่งรับรองว่าจะต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมอย่างแน่นอน” สำหรับกิจกรรมในงานประจำปีนี้จะมีการออกบูธของผู้ประกอบการจำหน่ายหมูย่างและขนมเค้กกว่า 40 ราย โดยหมูย่างจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 400 บาท ส่วนกระดูกหัวและขาหมูกิโลกรัมละ 100 บาท ขนมเค้กกล่องใหญ่ 70 บาท กล่องเล็ก 40 บาท นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้า OTOP จากจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสินค้าอื่นๆ การสาธิตการทำขนมเค้กพื้นเมือง การจัดทำขนมเค้กยักษ์และการปรุงเมนูต้มขาหมูย่างใบชะมวงกระทะยักษ์ โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และที่สร้างสีสันให้กับงานได้เป็นอย่างมาก คือการเดินขบวนพาเหรดแฟนซีที่สวยงามตระการตาด รวมทั้งการแสดงบนเวทีจากสถานที่ศึกษาต่างๆ ในจังหวัดตรัง

การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของหมูย่าง และขนมเค้กจังหวัดตรัง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่พิเศษในปีนี้จะมีการจำหน่ายโต๊ะอาหารมื้อเย็นที่มีเมนูหมูย่าง และเมนูอาหารทะเลในราคาโต๊ะละ 2,400 บาท และเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานอาหารได้อย่างมั่นใจ และถูกสุขอนามัย จึงได้มีการรณรงค์ลดละเลิกการให้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารและยังเป็นงานที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย มั่นใจว่างานนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์หมูย่างและขนมเค้กจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

>>>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดตรัง โทร. 075-225-352-3


( 0 Votes ) Add a comment
 

ประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2559

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ เชิญร่วมสืบสานงาน “ประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2559” ซึ่งกำหนดจัดในวันขึ้น 9 ค่ำ ถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ (เดือน 6 เหนือ) ในปีนี้ตรงกับวันที่ 16 – 22 มีนาคม 2559 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

nan1

างธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ได้กำหนดจัดงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 16 – 22 มีนาคม 2559 ซึ่งนับเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานของชาวเมืองน่านที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดปีเถาะไม่ควรพลาดที่จะมานมัสการพระธาตุแช่แห้ง ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีของผู้ที่เกิดปีเถาะ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่าน

nan2

ทุกปีจะมีการจัดงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้มานมัสการองค์พระธาตุแช่แห้ง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระมหาชินธาตุเจ้า 7 พระองค์ พระพิมพ์เงินและพระพิมพ์ทอง และพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สำหรับในปีนี้ วันแรกของการจัดงาน คือวันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. จะมีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา เพื่อบูชาองค์พระธาตุแช่แห้ง ประกอบด้วย ขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทาน ผ้าทิพย์พระราชทาน ขบวนแห่ครัวทานงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2559 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา 18.00 น.

nan3

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ อีกมากมายในแต่ละวัน อาทิ พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร พิธีเวียนเทียน พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หลวง การแสดงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีพื้นเมืองน่าน การประกวดการตีกลองบูชา การตีกลองแอว ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม และสั่งสมทานบารมี เสริมสิริมงคล ในงาน “ประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2559” ในระหว่างวันที่ 16 – 22 มีนาคม 2559 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง โทรศัพท์ 0-5475-1846 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0-5452-1127

covernan-01


( 0 Votes ) Add a comment
   

ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2559

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2559” ในระหว่างวันที่ 16 – 22 มีนาคม 2559 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

prae1

นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้กำหนดจัดงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2559” ขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 22 มีนาคม 2559 ซึ่งนับเป็นประเพณีที่จัดต่อเนื่องสืบทอดมายาวนาน และยังเป็นประเพณีที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดปีขาลไม่ควรพลาดที่จะมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมทานบารมี เพราะเป็นพระธาตุประจำปีของผู้ที่เกิดปีขาล องค์พระธาตุช่อแฮ เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ และเป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองแพร่มาเป็นเวลาช้านาน รวมทั้งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไปมาทุกยุค ทุกสมัย ทุกๆ ปี เมื่อเริ่มวันขึ้น 9 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ พุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศ จะเดินทางมานมัสการพระธาตุช่อแฮเป็นจำนวนมาก

prae2

prae3

ด้วยความเชื่อที่ว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว พระบรมสารีริกธาตุจะแสดงปาฏิหาริย์ แผ่บารมีที่เป็นสิริมงคลยิ่งแก่ผู้มาสักการะ การนั้นจึงกระทำสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จนเป็นงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำทุกปี กอปรกับจังหวัดแพร่มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเปลี่ยนเมืองแพร่จากเมืองผ่านให้เป็นเมืองพัก โดยไฮไลท์จะเป็นวันแรกของการจัดงาน คือวันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. จะมีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา เพื่อบูชาองค์พระธาตุช่อแฮ คือ ขบวนแห่พิธีเปิดแบบย้อนยุคล้านนาจำลอง ประกอบด้วย ขบวนช้างเจ้าหลวงเมืองแพร่ ขบวนแห่ตุง และขบวนแห่เครื่องสักการะอันตระการตาจากทุกอำเภอ

prae4

กิจกรรมที่น่าสนใจในระหว่างการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประกอบด้วย พิธีทำบุญกตัญญูบูชาคุณบูรพาจารย์ ทักษิณานุปทา พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พิธีเวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา พิธีส่งพระมหาอุปคุต พิธีสวดมหาสันติงหลวงบูชาองค์พระธาตุช่อแฮ พิธีสะเดาะห์เคราะห์สืบชะตาสำหรับผู้เกิดปีขาล การแสดงทางวัฒนธรรม มหรสพสมโภชน์ การแสดงดนตรีจากศิลปินดัง การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าราคาถูกจากโรงงาน นอกจากนั้นแล้ว ยังมีพิธีการทางพุทธศาสนาที่ต้องจัดขึ้นก่อนการจัดงานในวันที่ 9, 11, 12 และ 14 มีนาคม 2559 อาทิ พิธีบวงสรวงพระธาตุช่อแฮ พิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลและพระธาตุจำลอง 12 ราศี พิธีบรรพชาอุปสมบท พิธีเลี้ยงเจ้าพ่อขุนลั๊วะอ้ายก้อม พิธีถวายบาตร ตานตุง และเจดีย์ทราย อุทิศถวายแด่บูรพาจารย์ และพิธีอาราธนาพระมหาอุปคุตอีกด้วย ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม และสั่งสมทานบารมี เสริมสิริมงคล

ในงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2559” ในระหว่างวันที่ 16 – 22 มีนาคม 2559 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัดพระธาตุช่อแฮ โทรศัพท์ 0-5459-9209 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0-5452-1127

covernan-01


( 0 Votes ) Add a comment
   

ชม ชิม ช๊อป มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ

นายสยาม ศิริมาคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นาย เศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นายอำนาจ หนูทองประมงจังหวัดสมุทรปราการ และนายสุรกิจ ละเอียดดี ประธานวิสาหกิจชุมชนประมงอินทรีย์ ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” โดยมีคุณเชฐนี กิจเลิศไพโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการบัญชีและการเงินศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิร์ล สำโรง

paknum

“มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า เกษตร ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรแปรรูปอื่นๆ ผ่านเกษตรกรโดยตรง

paknum7

ภายในงานท่านจะได้พบกับสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ เช่นมะม่วงน้ำดอกไม้ ที่หวานที่สุดในโลก เป็นสินค้าที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ต้นโกสนไม้ประดับมงคลที่มีเอกลักษณ์จากลวดลายของแผ่นใบ นำมาจัดแสดงจากสวนในท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการ ปลาสลิดบางบ่อของขึ้นชื่อที่มาจากสมุทรปราการ สินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ ที่มาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 100 ร้านค้า เวทีเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เป็นการเปิดโอกาสให้ระหว่างเจ้าของกิจการกับผู้บริโภคหรือผู้ที่ให้ความสนใจกับตัวสินค้า

paknum3

paknum4

ภายในงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ในตัวสินค้าและบริการนั้นได้อย่างแพร่หลาย และเป็นการทำการตลาดที่มีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น การประกวดและแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร การสาธิตแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมได้ทุกวันตลอดระยะ เวลาการจัดงานพร้อมทั้งกิจกรรมความบันเทิงและกิจกรรมส่งเสริมการขาย สินค้านาทีทอง นาทีถูก

paknum2

paknum5

และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญของงานนี้คือภายในงานท่านจะได้เยี่ยมชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ “ตามรอยเท้าพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” / นิทรรศการแบบมีชีวิตแสดงผลการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรเด่นหรือ Smart Product

paknum8

และคลีนิกเกษตรให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับเกษตรกร โดย “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ”จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2559 ณ บริเวณพื้นที่ Grand Hall และ ลาน Terrace ชั้น 1F ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง


coversm( 0 Votes ) Add a comment
   

เทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 3 ตอน น่านเต๊อะ

 เทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 3 ตอน น่านเต๊อะ>>> การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “เทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 3 ตอน น่านเต๊อะ” ในระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

artofnan2

นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานเทศกาลศิลปะน่าน ได้กำหนดจัดงานเทศกาลศิลปะน่าน (Nan Arts Festival) ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ “น่านเต๊อะ” ในระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดพื้นที่การรวมตัวของศิลปินและผู้คนที่มีใจรักศิลปะให้ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกระบวนการทางศิลปะ รวมทั้งกระตุ้นมุมมองการท่องเที่ยวแบบน่านและเผยแพร่ถ่ายทอดแก่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบศิลปะ นำไปสู่พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวก

กิจกรรมภายในงาน “เทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 3 ตอน น่านเต๊อะ” ประกอบด้วย การแสดงผลงานทางศิลปะ อาทิ งานทัศนศิลป์ งานวรรณกรรม ศิลปะจัดวางร่วมสมัย (Performance art & Installation) ดนตรี และการแสดง นิทรรศการภาพถ่ายเมืองน่าน การแสดงวัฒนธรรมของเยาวชน 4 เผ่า การแสดงฟ้อนประกอบเพลงน่านบ้านเฮา การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าน่าน การแสดงโชว์ Dance ร่วมสมัย การแสดง JAZZ การแสดง Talk Show การแสดงงิ้ว การฉายหนังเก่า การแสดงละครหุ่นโจ – หน่า การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง อาทิ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ, วงเจริญกรุง, วงมโหระทึก, วงอี๊ด ฟุตบาท

artofnan1

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้ชื่นชอบศิลปะ และผู้สนใจเที่ยวงานเทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 3 ตอน น่านเต๊อะ ในระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.วินัย ปราบริปู โทรศัพท์ 08-1989-2912 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0-5452-1127


( 0 Votes ) Add a comment
   

หน้า 2 จาก 22