เทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 3 ตอน น่านเต๊อะ

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fnairobroo.com%2Fall-news%2Ffestival%2F1959-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B0-%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%258A%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B0.html
 

 เทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 3 ตอน น่านเต๊อะ>>> การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “เทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 3 ตอน น่านเต๊อะ” ในระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

artofnan2

นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานเทศกาลศิลปะน่าน ได้กำหนดจัดงานเทศกาลศิลปะน่าน (Nan Arts Festival) ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ “น่านเต๊อะ” ในระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดพื้นที่การรวมตัวของศิลปินและผู้คนที่มีใจรักศิลปะให้ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกระบวนการทางศิลปะ รวมทั้งกระตุ้นมุมมองการท่องเที่ยวแบบน่านและเผยแพร่ถ่ายทอดแก่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบศิลปะ นำไปสู่พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวก

กิจกรรมภายในงาน “เทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 3 ตอน น่านเต๊อะ” ประกอบด้วย การแสดงผลงานทางศิลปะ อาทิ งานทัศนศิลป์ งานวรรณกรรม ศิลปะจัดวางร่วมสมัย (Performance art & Installation) ดนตรี และการแสดง นิทรรศการภาพถ่ายเมืองน่าน การแสดงวัฒนธรรมของเยาวชน 4 เผ่า การแสดงฟ้อนประกอบเพลงน่านบ้านเฮา การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าน่าน การแสดงโชว์ Dance ร่วมสมัย การแสดง JAZZ การแสดง Talk Show การแสดงงิ้ว การฉายหนังเก่า การแสดงละครหุ่นโจ – หน่า การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง อาทิ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ, วงเจริญกรุง, วงมโหระทึก, วงอี๊ด ฟุตบาท

artofnan1

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้ชื่นชอบศิลปะ และผู้สนใจเที่ยวงานเทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 3 ตอน น่านเต๊อะ ในระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.วินัย ปราบริปู โทรศัพท์ 08-1989-2912 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0-5452-1127
( 0 Votes )
blog comments powered by Disqus