ชม ชิม ช๊อป มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fnairobroo.com%2Fall-news%2Ffestival%2F1962-%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3-%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3.html
 

นายสยาม ศิริมาคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นาย เศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นายอำนาจ หนูทองประมงจังหวัดสมุทรปราการ และนายสุรกิจ ละเอียดดี ประธานวิสาหกิจชุมชนประมงอินทรีย์ ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” โดยมีคุณเชฐนี กิจเลิศไพโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการบัญชีและการเงินศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิร์ล สำโรง

paknum

“มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า เกษตร ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรแปรรูปอื่นๆ ผ่านเกษตรกรโดยตรง

paknum7

ภายในงานท่านจะได้พบกับสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ เช่นมะม่วงน้ำดอกไม้ ที่หวานที่สุดในโลก เป็นสินค้าที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ต้นโกสนไม้ประดับมงคลที่มีเอกลักษณ์จากลวดลายของแผ่นใบ นำมาจัดแสดงจากสวนในท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการ ปลาสลิดบางบ่อของขึ้นชื่อที่มาจากสมุทรปราการ สินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ ที่มาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 100 ร้านค้า เวทีเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เป็นการเปิดโอกาสให้ระหว่างเจ้าของกิจการกับผู้บริโภคหรือผู้ที่ให้ความสนใจกับตัวสินค้า

paknum3

paknum4

ภายในงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ในตัวสินค้าและบริการนั้นได้อย่างแพร่หลาย และเป็นการทำการตลาดที่มีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น การประกวดและแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร การสาธิตแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมได้ทุกวันตลอดระยะ เวลาการจัดงานพร้อมทั้งกิจกรรมความบันเทิงและกิจกรรมส่งเสริมการขาย สินค้านาทีทอง นาทีถูก

paknum2

paknum5

และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญของงานนี้คือภายในงานท่านจะได้เยี่ยมชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ “ตามรอยเท้าพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” / นิทรรศการแบบมีชีวิตแสดงผลการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรเด่นหรือ Smart Product

paknum8

และคลีนิกเกษตรให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับเกษตรกร โดย “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ”จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2559 ณ บริเวณพื้นที่ Grand Hall และ ลาน Terrace ชั้น 1F ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง


coversm

( 0 Votes )
blog comments powered by Disqus