Sleep

Pacamara Coffee Roasters x Specialty Coffee Lab

เรื่อง อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง/ ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

ในยามบ่ายกลางสายฝนเราพาตัวเองไปนั่งจิบกาแฟ ชมภาพถ่ายขาวดำที่ทำให้ใจชุ่มเย็น ในร้านพาคามารา สาขาใหม่ล่าสุดที่ทองหล่อ

COFFEESTAND & DESIGN : AMPERSAND COFFEE&CHOCOLATE

เรื่อง อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง/ ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

ครั้งแรกที่จิบมอคค่าคุณรู้สึกอย่างไร หอมกาแฟ นุ่มเนียนในอุ้งปากด้วยฟองนมอุ่น และหวานปนขมจากช็อกโกแลต ทั้งหมดนี้คือความรู้สึกเมื่อได้จิบ “มอคค่า” ของ COFFEESTAND & DESIGN