Travel

พระโขนง ย่านเด็ดที่อยากบอกต่อ

เรื่อง กรดล แย้มสัตย์ธรรม ภาพ กรดล แย้มสัตย์ธรรม/ วิจิตร แซ่เฮ้ง

ย่านพระโขนงเป็นย่านเก่าแก่ย่านหนึ่งของกรุงเทพ ในสมัยก่อนพระโขนงถือเป็นย่านฮิป มีโรงหนัง ห้างสรรพสินค้า และก็เริ่มเป็นย่านที่อยู่อาศัย มีคอนโดบ้านจัดสรรค์เพิ่มมากขึ้น พระโขนงก็ผ่านกาลเวลาและปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเอง จนกลายมาเป็นพระโขนงในแบบทุกวันนี้