ตะลุยกิน เที่ยว ช็อป รอบเมืองเชียงราย

เรื่อง นายรอบรู้ นักเดินทาง

เชียงราย จังหวัดเหนือสุดของประเทศที่มีทั้งธรรมชาติอันสวยงาม ภูเขา ทะเลหมอก ดอกไม้ เป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาสัมผัสความสวยงาม