สะหวันนะเขต เมืองที่หัวใจเต้นช้า

เรื่อง นายรอบรู้ นักเดินทาง

สะหวันนะเขต เมืองที่ผู้คนมีชีวิตไม่เร่งรีบ เมืองที่จะพาเราไปผจญภัยกับอดีตอีกครั้ง