ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ด่างเกยไชย

ทั้งหมด 1 ข้อมูลที่พบ

...  4.ทักทายเจ้าด่างเกยไชย อ. ชุมแสง วัดเกยไชยเหนือ เป็นวัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ประมาณปี 1890 - 1981 ปรากฏหลักฐานสำคัญ คือ พระบรมธาตุเจดีย์ทรงระฆังคว่ำแบบลังกา ฐานแปดเหลี่ยม ภายในบรรจุพระสารีริกธาตุของพระองคุลีมาล ...