ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ถ่ายฝีพระหัตถ์

ทั้งหมด 1 ข้อมูลที่พบ

... เป็นต้น และมีวีดีโอที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายถึงที่มาของแต่ละภาพที่จัดแสดงในนิทรรศการอีกด้วย วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ ใครที่ยังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหน ลองเปลี่ยนบรรยากาศจากการเดินห้างแล้วมาผ่อนคลายกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านได้ ...