ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ทัศนียมรรคา

ทั้งหมด 1 ข้อมูลที่พบ

...  โดยทรงตั้งชื่อว่า “ทัศนียมรรคา” หมายความว่า เส้นทางอันพึงชม เนื่องจากทรงอยากให้ผู้ชมนิทรรศการร่วมชื่นชมเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินด้วยความรื่มรมย์ ภายในนิทรรศการจัดแสดงภาพถ่ายสถานที่ในประเทศต่าง ๆ เช่น ...