ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นิทรรศการภาพ

ทั้งหมด 6 ข้อมูลที่พบ

ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหลาย ๆ ประเทศ พระองค์ท่านได้บันทึกภาพเหล่านั้นไว้และนำมาจัดเป็นนิทรรศการเพื่อรำลึกถึงเส้นทางที่เสด็จฯ ซึ่งเป็นช่วงการทรงงานหลังจากทรงเกษียณ ...
2. ไปเที่ยวย่านเก่าเมืองสงขลากันคุณขา...
(เที่ยว/NaiRobRoo.com | เมืองไทยน่าเที่ยว)
...  ภายในมีนิทรรศการภาพถ่ายและเรื่องเล่าความเป็นเมืองสงขลาเอาไว้ให้ชม อีกทั้งยังเป็น SONGKHLA SMART CENTER ที่ทาง TK PARK (สำนักงานอุทยานการเรียนรู้)ได้เข้ามาปรับปรุงพื้นที่บางส่วนที่ทางเจ้าของได้มอบให้ปรับปรุงเป็นห้องสมุดมีชีวิตเบื้องต้นก่อนการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา ...
3. เทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 3 ตอน น่านเต๊อะ
(ข่าว/NaiRobRoo.com | เทศกาลงานประเพณี)
... art & Installation) ดนตรี และการแสดง นิทรรศการภาพถ่ายเมืองน่าน การแสดงวัฒนธรรมของเยาวชน 4 เผ่า การแสดงฟ้อนประกอบเพลงน่านบ้านเฮา การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าน่าน การแสดงโชว์ Dance ร่วมสมัย การแสดง JAZZ การแสดง ...
... นิทรรศการภาพเขียน “แกะรอยหนังใหญ่วัดขนอน” การแสดงแสงสีเสียง ศิลปแสงเงา ตำนานหนังใหญ่วัดขนอน การแสดงของศิลปินระดับตำนาน   พร้อมอิ่มอร่อยไปกับอาหารพื้นบ้านชาวโพธาราม ร่วมย้อนอดีตวิถีชีวิตชาวบ้าน-ร้าน-ตลาดในยุคเก่าก่อน ...
... โดย อ.เทพศิริ สุขโสภา   คอนเสริตหลากรสจากน้าหงาและคาราวาน  วงนั่งเล่น  วงสินเจริญบราเธอร์ส์  เป๊กผลิตโชค  การแสดงดนตรีพื้นเมืองของศิลปินญี่ปุ่น Yayoi Kawahara    นิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของเมืองน่านผลงานจากการรวมตัวของช่างภาพที่มีชื่อเสียง ...
... เป็นบ้านเก่าของคหบดี รูปแบบบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ดูทันสมัย มีการนำสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลเข้ามาผสมผสาน  ปัจจุบันภายในบ้านหลังนี้มีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายและเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาของชุมชนริมน้ำจันทบูรไว้อย่างน่าสนใจ ทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ของชุมชนให้แก่เยาวชนและนักท่องเที่ยวด้วย ...