ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บึงบอระเพ็ด

ทั้งหมด 5 ข้อมูลที่พบ

... ขวด! เที่ยววัดหนองโพหรือวัดหลวงพ่อเดิม ที่มีดีกว่าที่คิด โดยเฉพาะชีวประวัติของหลวงพ่อผู้เปี่ยมล้นไปด้วยเมตตา จากเที่ยววิถีธรรม เปลี่ยนมาสัมผัสวิถีชุมชนกันต่อ ด้วยการล่องเรือชมความงามของบึงบอระเพ็ด เดินรับลมยามบ่ายคล้อยที่สะพานแขวน ...
2. เที่ยวเมืองไทยตามคำขวัญ จ. สกลนคร
(เที่ยว/NaiRobRoo.com | เที่ยวเมืองไทยตามคำขวัญ)
... อันดับ 2 ของประเทศ รองจากบึงบอระเพ็ด จ. นครสวรรค์  ด้วยสภาพพื้นที่ที่ต่ำที่สุดในแอ่งสกลนคร จึงมีลำน้ำ ๑๓ สายไหลลง หนองหาร พร้อมพาอินทรีย์สารมาด้วย ส่งผลให้หนองน้ำแห่งนี้ เปนพื้นที่ชุมนที่อุดมสมบูรณ  การร่วมสำรวจของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พบว่า มีพืชน้ำ ๕๙ ชนิด สัตว์น้ำ ๕๕ ชนิด และนก ๓๓ ชนิด ...
ถ้ำบ่อยา:: ที่ตั้ง : อยู่บริเวณวัดเทพนิมิตทรงธรรม เป็นถ้ำหินปูนคูหากว้าง ภายในมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หินงอกหินย้อย และบ่อน้ำทิพย์ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นบ่อยาศักดิ์สิทธิ์ |||| บึงบอระเพ็ด:: ...
4. เที่ยวเมืองไทยตามคำขวัญ จ. พะเยา
(เที่ยว/NaiRobRoo.com | เที่ยวเมืองไทยตามคำขวัญ)
... มีเนื้อที่ 19.37 ตร.กม. หรือประมาณ 12,106 ไร่ มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือและเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากหนองหาน จ. สกลนคร และบึงบอระเพ็ด จ. นครสวรรค์ น้ำในกว๊านพะเยามีต้นกำเนิดจากการไหลมารวมตัวกันของลำห้วยต่างๆ ...
5. นครสวรรค์
(Thailand Destinations/ภาคกลาง)
เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองปากน้ำโพ เป็นจุดที่แม่น้ำสี่สาย คือ ปิง วัง ยม และน่าน ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ในอดีตปากน้ำโพจึงเป็นย่านชุมชนการค้าที่สำคัญ ...