ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วัดมหาโพธิ์

ทั้งหมด 2 ข้อมูลที่พบ

1. สนุก..เรียนรู้..การแกะสลักพระไม้วัดมหาโพธิ์
(เที่ยว/NaiRobRoo.com | เมืองไทยน่าเที่ยว)
... ดูขอจริง และลงมือทำ กับกิจกรรมการแกะสลักพระไม้ที่วัดมหาโพธิ์ ต. ในเวียง อ. เมือง จ. น่าน วัดมหาโพธิ์เป็นวัดเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในชุมชนมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพมาจากเมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประมาณปี ...
2. “แอ่วม่วนใจ๋ ไม่เอาถ่าน” ณ เมืองน่าน
(เที่ยว/NaiRobRoo.com | เมืองไทยน่าเที่ยว)
... รวมทั้งข้าว และพืชผักพื้นบ้านมาวางขายในบริเวณวัดมหาโพธิ์ และยังคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่แวะเข้ามานมัสการพระพุทธรูปไม้แกะสลักปางประทับยืนทรงเครื่องกษัตริย์ที่งดงาม การมาเที่ยวแบบคนไม่เอาถ่านในทริปนี้ ...