ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สะพานบุญ

ทั้งหมด 1 ข้อมูลที่พบ

... ซึ่งถือเป็นการทำกุศลอันยิ่งใหญ่ ชื่อสะพานเป็นภาษาไทใหญ่ โข หรือ ขัว หมายถึงสะพาน และกู้โส่ หมายถึงกุศล รวมกันจึงแปลว่า “สะพานบุญ”ชาวบ้านชาวไทใหญ่ยังเชื่ออีกว่า การสร้างสะพานเป็นการต่ออายุของทุกๆ คนในครอบครัวให้ยืนยาวออกไป ...