ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สะพานหิรัญนฤมิต

ทั้งหมด 1 ข้อมูลที่พบ

... ลำตัวใหญ่ยาวสามารถนอนขวางจุดที่แม่น้ำยม - น่านไหลมาบรรจบกันได้ 5.เดินชมย่านเก่าที่สะพานหิรัญนฤมิต อ. ชุมแสง เที่ยวแบบ Slow Life ชมความสวยงามของวิถีชีวิตผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ ณ ย่านเก่าชุมแสง ชื่อของสะพานแห่งนี้แปลว่าสะพานที่สำเร็จได้ด้วยสตางค์ ...