ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สะพานโขกู้โส่

ทั้งหมด 1 ข้อมูลที่พบ

ยามเช้าต้นฤดูหนาว ที่อำเภอปาย มีสายลมเย็นๆ พัดผ่าน ใครได้มาเดินบนสะพานโขกู้โส่ ที่คดโค้งไปมาเหนือนาข้าวสีเหลืองทอง คงได้รับความรู้สึกสุดแสนพิเศษ  "สะพานโขกู้โส่" เกิดจากศรัทธาของชาวบ้านแพมบก ...