ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เมืองแพร่แห่ตุงหลวง

ทั้งหมด 2 ข้อมูลที่พบ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2559” ในระหว่างวันที่ 16 – 22 มีนาคม 2559 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ ...
2. งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ
(ข่าว/NaiRobRoo.com | เทศกาลงานประเพณี)
ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญชมขบวนแห่เครื่องสักการะย้อนยุคพื้นเมืองโบราณล้านนา ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง ในวันที่ 20 มีนาคม 2556 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ...