ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แกะสลักพระ

ทั้งหมด 1 ข้อมูลที่พบ

1. สนุก..เรียนรู้..การแกะสลักพระไม้วัดมหาโพธิ์
(เที่ยว/NaiRobRoo.com | เมืองไทยน่าเที่ยว)
... ดูขอจริง และลงมือทำ กับกิจกรรมการแกะสลักพระไม้ที่วัดมหาโพธิ์ ต. ในเวียง อ. เมือง จ. น่าน วัดมหาโพธิ์เป็นวัดเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในชุมชนมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพมาจากเมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประมาณปี ...