NaiRobRoo.com | เมืองไทยน่าเที่ยว

เบื่อของใหม่...ไปตลาดโรงเกลือ

เรื่อง : ระพีพร มีบัณฑิต
ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

จากจุดเริ่มต้นเพียงเพื่อช่วยเหลือเพื่อนบ้านด้วยกัน ใครจะคิดว่าในวันนี้ที่แห่งนี้ ได้กลายเป็นตลาดการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีความสำคัญที่สุดในพรมแดนแถบนี้

ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวและพ่อค้าแม่ขายทั้งคนไทยและคนต่างชาติเดินทางมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดโรงเกลือวันละไม่ต่ำกว่าพันคน ทำให้ตลาดแห่งนี้กลายเป็นขุมทรัพย์ของใครหลายๆ คน ในแต่ละปีจึงมีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าประเทศหลายพันล้านบาท


( 1 Vote ) Add a comment

 

   

ชวนไหว้พระปิดทอง “หลวงพ่อโสธร” เมืองแปดริ้ว

เรื่องและภาพ : กอง บก. “นายรอบรู้”

เรือนักท่องเที่ยวลำใหญ่ มีนักท่องเที่ยวอยู่เต็ม ค่อยๆ แล่นเอื่อยไปข้างหน้าอย่างแช่มช้ากลางลำน้ำบางปะกง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับทิวทัศน์ของป่าจากเขียวขจี ที่ขึ้นเป็นกอหน้าทึบรายเรียงเป็นแนวขนานกับฝั่ง

เมื่อเรือแล่นผ่านหน้าวัดโสธรวรารามวรวิหาร หรือวัดหลวงพ่อโสธร อ. เมืองฉะเชิงเทรา ความอลังการยิ่งใหญ่ ของพระอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างไว้อย่างสวยงามตระการตา ได้ดึงดูดทุกสายตาให้หยุดจ้องมองด้วยความตื่นตาติ่นใจ แม้ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามซึ่งก่อนที่จะล่องเรือชมแม่น้ำบางประกงในวันนั้น เราได้เข้าไปนมัสการ “หลวงพ่อโสธร” และปิดทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวแปดริ้ว ที่ประชาชนทั่วทุกสารทิศให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก แต่ แหม! “นายรอบรู้” รู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจแทบทนไม่ไหว จึงอยากชวนผู้อ่านไปทำบุญไหว้พระหลวงพ่อโสธรพร้อมๆ กันเสียเลย


( 2 Votes ) Add a comment

 

   

หน้า 63 จาก 63