วัดทุ่งเศรษฐี ขอนแก่น สวยสุดในสามโลก

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fnairobroo.com%2Fnairobroo-take-flight%2Fgreen-tourism%2F1947-%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%25B5-%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599.html
 

ถ้าพูดถึงวัดในขอนแก่น ชวนให้นึกถึงวัดทุ่งเศรษฐีที่มีมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุซึ่งสร้างตามคติไตรภูมิที่จำลอง บาดาล โลกและสวรรค์ไว้ที่นี้ ตอนนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ไปแล้ว

watthung3

วัดทุ่งเศรษฐีตั้งอยู่ห่างจาก อ. เมืองขอนแก่นประมาณ 30 นาที  วัดทุ่งเศรษฐีเกิดขึ้นด้วยปณิธานของหลวงตาอ๋อย หรือ หลวงตายามแดง ผู้ซึ่งเป็นอุปัฏฐากพระสายวิปัสสนากรรมฐานในภาคอีสาน ท่านได้อุทิศที่ดินแปลงหนึ่งที่ ต. พระลับ อ. เมืองขอนแก่นให้สร้างมหารัตนเจดีย์ขึ้นไว้ตรงที่ดินแห่งนี้ พ.ศ. 2542  โดยความศรัทธาของศิษยานุศิษย์จึงร่วมสร้างเจดีย์มหารัตนเจดีย์ไตรโลกธาตุซึ่งกำธร ศีลอุดมทรัพย์เป็นผู้ออกแบบ เพื่อเป็นพุทธบูชาและที่ระลึกถึงองค์เจดีย์สำคัญทั้งสามโลก คือ เจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นารเจดีย์ในนาคพิภพ และมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุนี้บนโลกมนุษย์นี้ เพื่อให้คนที่มาจะได้สักการะเจดีย์ทั้งสามโลกด้วย

watthung4

watthung5

watthung7

watthung9

ภายในวัดเงียบสงบสมดังเป็นวัดป่า โดดเด่นก้วยเจดีย์ที่ตั้งอยู่กลางสระน้ำ ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม แทรอริยสัจสี่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค องค์เจดีย์ออกแบบให้เป็นห้องโถงโล่งทรงระฆังคว่ำ  ประดิษฐานพระระธานคือพระนีลวรรณโณศีโลทรัพยุดม (หลวงปู่ดำ) เป็นพะพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิปิดทอง แสดงระบบสุริยจักรวาล ที่มีดวงอาทิตย์ที่จุดกึ่งกลางโดม รายล้อมด้วยดาวนพเคราะห์ที่เหลืออีก 8 ดวง  

watthung1

watthung2

watthung10

watthung11

ส่วนคำสอนในพระศาสนาว่าด้วยเรื่องความโลภ ความโกรธ ความหลง และหลักธรรมคำสอนเรื่องทาน เมตตา และปัญหาประดับอยู่ตามกระจก 6 ด้านของโถงใหญ่ มีห้องด้านล่างเป็นนรกภูมิ และนิทรรศการรูปกิจกรรมของวัด

ขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

coverloie-01

 

 
( 0 Votes )
blog comments powered by Disqus