มุมอันซีนปู่ม่าน-ย่าม่าน

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fnairobroo.com%2Fnairobroo-take-flight%2Ftips-travelers%2F1857-unseen-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599.html
 

ใครมาเที่ยวเมืองน่าน ย่อมไม่พลาดชมความงามของวัดภูมินทร์ “นายรอบรู้” ขอเสนอมุมอันซีนที่คนช่างเกตเท่านั้นจะมองเห็น กับภาพจิตรกรรมฝาผนังปูม่าน-ย่าม่าน ที่กลายเป็นเอกลักษณ์ ให้นักเดินทางได้มากระซิบรักและเก็บภาพความประทับใจกลับไป ซึ่งปกตินักท่องเที่ยวจะยืนหันหน้าเข้าหาภาพปู่ม่านย่าม่านแล้วกดชัตเตอร์กันรัวๆ อัพเฟสบุ๊คพร้อมเช็คอินให้เพื่อนๆ ได้กดไลค์กัน 

unseen

คราวนี้ลองหันหลังให้ภาพปู่ม่านย่าม่าน แล้วเดินตรงไปที่เสาประดับกระจกทางขวา ซูมเข้าไปใกล้ๆ กระจกเล็กๆ ที่ประดับตามเสา แล้วคุณจะเห็นภาพปู่ม่านย่าม่านถูกย่อขนาดให้เล็กแล้วใส่กรอบทองอย่างงดงาม นับเป็นมุมมองใหม่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญ แต่เป็นความงามที่ซุกซ่อนอยู่ในฝีไม้ลายมือของช่างในสมัยก่อน 


covernan-01
( 1 Vote )
blog comments powered by Disqus