ผ้าไหมยกดอก...จากราชสำนักสู่GI ของจังหวัดลำพูน

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fnairobroo.com%2Fnairobroo-take-flight%2Ftips-travelers%2F1958-%25E0%25B8%259C%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2599-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587.html
 

ผ้าไหมยกดอก...จากราชสำนักสู่GI ของจังหวัดลำพูน>>> ผ้าไหมยกดอกลำพูน หัตถกรรมพื้นบ้านที่มารากมาจากราชสำนักนครลำพูน เนื้อผ้าไหมสวมใส่สบายลวดลายบนผืนผ้าต้องใช้เทคนิคสูงในการยกและแยกเส้นไหม หรือการเพิ่มดิ้นเงินดิ้นทองเพื่อเพิ่มความงดงาม

yokdok7

ประวัติการทอผ้าไหมยกดอกลำพูนเริ่มต้นในคุ้มเจ้าหลวงแต่ในยุคแรกลวดลายไม่วิจิตรพิสดาร กระทั่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีซึ่งเป็นพระญาติกับเจ้าเมืองลำพูนได้นำลวดลายมาถายทอดให้กับเจ้าหญิงส่วนบุญและเจ้าหญิงลำเจียก พระชายาและพระธิดาของเจ้าผู้ครองนครลำพูน ในสมัยรัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯให้สตรีนุ่งซิ่นเข้าวังมากกว่านุ่งโจงกระเบน ผ้าซิ่นไหมยกดอกจากภาคเหนือจึงได้รับความนิยมอย่ามาก โดยเฉพาะลายดอกพิกุลและลายเปลวเพลิง

yokdok

yokdok4

กระทั่งมีการตั้งโรงงานในสมัยจอมพล ป. แบ่งขายป็นผ้าชิ้นให้สตรีที่ต้องการแต่งตัวแบบรัฐนิยม จนกลายเป็นยุคทองของผ้าไหมลำพูน ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของลำพูนคือ ลายดอกพิกุล ลายกลีบลำดวน ลายเม็ดมะยม ลายพุ่มข้าวบิณฑ์

yokdok6

yokdok5

ปัจจุบันทางสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยลำพูน ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการจด GI (Geographical Indication)หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ว่าผลิตภัณฑ์นี้มีที่มาจากที่ไหน

yokdok3

yokdok2

ดังนั้นผ้าไหมยกดอกมีที่มาจากลำพูนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใครไปเที่ยวลำพูนแล้วอยากได้ผ้าไหมยกดอกสวยๆลองแวะไปที่สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยลำพูน ศึกษาและเลือกซื้อผ้าไหมยกดอกได้

สอบถามได้ที่ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย อบจ. ลำพูน โทร. 0-5356-0144

covercr-01





( 0 Votes )
blog comments powered by Disqus