Posts Tagged ‘ขอนแก่น’

ชวนเที่ยวงาน “เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561”

เรื่อง

ขอนแก่น เมืองแห่งดอกคูนเสียงแคน แดนอีสาน กำลังจะมีงานใหญ่ส่งท้ายปี! งานที่รวมประเพณีแห่งความสามัคคีกลมเกลียวและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมคุณภาพดีไว้ด้วยกัน ใน เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 วันที่ 19 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2561 นี้