Posts Tagged ‘ที่เที่ยวจังหวัดน่าน’

สนุก..เรียนรู้..การแกะสลักพระไม้วัดมหาโพธิ์

เรื่อง

มาเยือนจังหวัดน่านครั้งใด เป็นต้องมาไหว้พระขอพร พร้อมชมความงดงามของวัดวาอารามและพระประธานในโบสถ์ที่สวยงามมีเอกลักษณ์แบบฉบับล้านนาทุกครั้งไป