Posts Tagged ‘น่าน’

สนุก..เรียนรู้..การทำโคมไฟ บ้านม่วงตึ๊ด

เรื่อง กองบรรณาธิการ “นายรอบรู้”

ถ้าเอ่ยถึง “บ้านม่วงตึ๊ด” หลายคนอาจไม่รู้จักว่าอยู่แห่งหนตำบลใด แต่ถ้าพูดถึง “พระธาตุแช่แห้ง” เชื่อว่าหลายคนต้องร้องอ๋อ!!!

สนุก..เรียนรู้..การแกะสลักพระไม้วัดมหาโพธิ์

เรื่อง กองบรรณาธิการ “นายรอบรู้”

มาเยือนจังหวัดน่านครั้งใด เป็นต้องมาไหว้พระขอพร พร้อมชมความงดงามของวัดวาอารามและพระประธานในโบสถ์ที่สวยงามมีเอกลักษณ์แบบฉบับล้านนาทุกครั้งไป