Posts Tagged ‘พระธาตุแช่แห้ง’

สนุก..เรียนรู้..การทำโคมไฟ บ้านม่วงตึ๊ด

เรื่อง

ถ้าเอ่ยถึง “บ้านม่วงตึ๊ด” หลายคนอาจไม่รู้จักว่าอยู่แห่งหนตำบลใด แต่ถ้าพูดถึง “พระธาตุแช่แห้ง” เชื่อว่าหลายคนต้องร้องอ๋อ!!!