Posts Tagged ‘พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง’

ขอนแก่น เมืองท่องเที่ยวที่มากกว่าทางผ่าน

เรื่อง

ขอนแก่นเมืองใหญ่อันดับ 5 ของประเทศ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกและทางอากาศของภูมิภาคอีสาน ใครหลายๆ คนอาจมองว่าเป็นแค่เมืองทางผ่าน เพราะเป็นศูนย์กลางที่จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ แต่จริงๆ แล้วจังหวัดขอนแก่นกลับมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอย่างมากมาย รอคอยให้ผ่านเข้ามาสัมผัส