Print Recommend

กำแพงเพชร

วัดพระสี่อิริยาบถ

กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ

กำแพงเมืองโบราณสร้างด้วยศิลาแลง อันเป็นกำแพงขนาดใหญ่ มีความมั่นคงแข็งแกร่งประดุจเพชร เป็นที่มาของชื่อจังหวัดนี้ จ. กำแพงเพชรมีอุทยานประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่อยู่กลางเมืองเป็นมรดกของโลก มีกล้วยไข่รสชาติดี และที่สำคัญคือมีแหล่งผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำคัญของประเทศอยู่ที่ อ. ลานกระบือ

Item title
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. กำแพงเพชร
"นายรอบรู้" แนะนำที่กิน
"นายรอบรู้" แนะนำที่พัก
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. กำแพงเพชร
แหล่งซื้อของฝากใน จ. กำแพงเพชร
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-กำแพงเพชร
การเดินทางภายในตัวเมือง
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ
บริการรถเช่า-นำเที่ยว