Print Recommend

เชียงราย

สามเหลี่ยมทองคำริมแม่น้ำโขง

เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนะรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

เชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย มีพรมแดนติดกับลาวและพม่า ภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเช่น ดอยแม่สลอง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า เป็นต้น

Item title
"นายรอบรู้" แนะนำที่กิน
"นายรอบรู้" แนะนำที่พัก
การเดินทางภายในตัวเมือง
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงราย
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. เชียงราย
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. เชียงราย
บริการรถเช่า-นำเที่ยว
แหล่งซื้อของฝากใน จ. เชียงราย