Print Recommend

พะเยา

กว๊านพะเยา

กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

จ. พะเยามีกว๊านพะเยาซึ่งเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคเหนืออยู่ในเขตตัวเมือง บรรยากาศริมกว๊านน่ารื่นรมย์ เป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์ของจังหวัด นอกจากนี้พะเยายังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าตนหลวงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองซึ่งเป็นที่เคารพสักการะ และสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นถิ่น ที่ อ. เชียงคำเป็นถิ่นของชาวไทลื้อที่ยังคงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างน่าสนใจ

Item title
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. พะเยา
"นายรอบรู้" แนะนำที่กิน
"นายรอบรู้" แนะนำที่พัก
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. พะเยา
แหล่งซื้อของฝากใน จ. พะเยา
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-จ. พะเยา
การเดินทางภายในตัวเมือง
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ
บริการรถเช่า-นำเที่ยว