Print Recommend

เพชรบูรณ์

ทิวทัศน์ยามรุ่งอรุณใน อช. น้ำหนาว

เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

เพชรบูรณ์เป็นอีกจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือที่ได้ชื่อว่ามีภูมิประเทศสวยงาม เป็นที่เล่าขานของนักเดินทาง โดยเฉพาะแถบเขาค้อและ อช. น้ำหนาว ในอีกมิติหนึ่ง เพชรบูรณ์เป็นเมืองเก่ามีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยทวารวดี ดังปรากฏโบราณวัตถุสถานที่เมืองศรีเทพ ในสมัยต่อมายังพบเจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ที่วัดไตรภูมิและวัดมหาธาตุซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของสมัยสุโขทัย

Item title
"นายรอบรู้" แนะนำที่กินใน จ. เพชรบูรณ์
"นายรอบรู้" แนะนำที่พัก จ. เพชรบูรณ์
การเดินทางภายในตัวเมืองเพชรบูรณ์
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอใน จ. เพชรบูรณ์
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. เพชรบูรณ์
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. เพชรบูรณ์
บริการรถเช่า-นำเที่ยวใน จ. เพชรบูรณ์
แหล่งซื้อของฝากใน จ. เพชรบูรณ์