Print Recommend

แพร่

แพะเมืองผี

หม้อห้อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้น้ำใจงาม

แพร่เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่เงียบสงบ เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุช่อแฮอันศักดิ์สิทธิ์ ในอดีต จ. แพร่เคยเป็นดินแดนแห่งไม้สัก สิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันได้คืออาคารบ้านเรือน ตลอดจนอาคารศาสนสถานในตัวเมืองแพร่บางแห่ง สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองแพร่ จ. แพร่ยังมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แปลกตาเป็นที่เล่าขานของนักท่องเที่ยว นั่นก็คือแพะเมืองผี

Item title
"นายรอบรู้" แนะนำที่กิน
"นายรอบรู้" แนะนำที่พัก
การเดินทางภายในตัวเมือง
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-แพร่
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. แพร่
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. แพร่
บริการรถเช่า-นำเที่ยว
แหล่งซื้อของฝากใน จ. แพร่