Print Recommend

ลำปาง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

คนทั่วไปรู้จักเมืองลำปางว่าเป็นเมืองรถม้า ในอดีตลำปางเคยอุดมไปด้วยไม้สัก เป็นพื้นที่สัมปทานไม้ของชาวต่างชาติ จึงเกิดการฝึกช้างขึ้นเพื่อใช้ชักลากไม้ในป่า ก่อนที่ศูนย์ฝึกช้างนั้นจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบัน นอกจากนี้ก็มีชาวพม่าเข้ามาตั้งถิ่นฐานจนมีฐานะ แล้วสร้างวัดใหม่พร้อมบูรณะวัดเก่า ลำปางจึงมีวัดพม่าให้ชมมากที่สุดในประเทศไทย สำหรับผู้ชื่นชอบธรรมชาติ ลำปางก็มี อช. ดอยขุนตาล อช. แจ้ซ้อน ให้ท่องเที่ยว เซรามิกคุณภาพดีของจังหวัดเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าเที่ยวชม

Item title
"นายรอบรู้" แนะนำที่กิน
"นายรอบรู้" แนะนำที่พัก
การเดินทางภายในตัวเมือง
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-ลำปาง
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. ลำปาง
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. ลำปาง
บริการรถเช่า-นำเที่ยว
แหล่งซื้อของฝากใน จ. ลำปาง