Print Recommend

ลำพูน

สะพานทาชมพูช่วงแม่ทา

พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย

ลำพูนเป็นจังหวัดเล็กๆ ภายในตัวเมืองมีการรักษาอาคารบ้านเรือนตึกแถว วัดโบราณไว้ได้มาก อาณาจักรหริภุญไชยซึ่งคือบริเวณเมืองลำพูนในปัจจุบัน ก่อตั้งขึ้นก่อนการสร้างเมืองเชียงใหม่ ดังนั้นลำพูนจึงมีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในล้านนา มีวัดวาอารามและโบราณสถานหลายแห่งเหมาะแก่การเที่ยวชม เช่น วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดจามเทวี เป็นต้น

Item title
"นายรอบรู้" แนะนำที่กิน
"นายรอบรู้" แนะนำที่พัก
การเดินทางภายในตัวเมือง
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-ลำพูน
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. ลำพูน
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. ลำพูน
บริการรถเช่า-นำเที่ยว
แหล่งซื้อของฝากใน จ. ลำพูน