Print Recommend

นครราชสีมา

เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน

จ. นครราชสีมา หรือโคราช "เมืองย่าโม" เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของอีสานตอนล่างหรืออีสานใต้ จึงมีคนจากจังหวัดอื่นๆ เข้ามาทำมาหากินในจังหวัดนี้เป็นจำนวนมาก ถึงอย่างนั้นคนโคราชก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนไว้ได้ ดังเช่นสำเนียงภาษาพูดก็ยังเป็น "ภาษาโคราช" อยู่

Item title
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. นครราชสีมา
"นายรอบรู้" แนะนำที่กิน
"นายรอบรู้" แนะนำที่พัก
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. นครราชสีมา
แหล่งซื้อของฝากใน จ. นครราชสีมา
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-จ. นครราชสีมา
การเดินทางภายในตัวเมือง
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ
บริการรถเช่า-นำเที่ยว