Print Recommend

นครพนม

พระธาตุ พนมเลิศล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย
เรณูผู้ไท เรือนไฟโสภา งามตาฝั่งโขง

เป็นหนึ่งในหกจังหวัดของไทยที่มีพรมแดนติดกับแม่น้ำโขง โดยฝั่งตรงข้ามเป็นแขวงคำม่วนของประเทศลาว ชาวไทยกับชาวลาวในบริเวณนี้จึงมีความสัมพันธ์อันแนบแน่น ประกอบกับมีพระธาตุพนมเป็นศูนย์กลางความศรัทธาของพี่น้องสองฝั่งโขงด้วย

Item title
"นายรอบรู้" แนะนำที่กิน
"นายรอบรู้" แนะนำที่พัก
การเดินทางภายในตัวเมือง
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-จ. นครพนม
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. นครพนม
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. นครพนม
บริการรถเช่า-นำเที่ยว
แหล่งซื้อของฝากใน จ. นครพนม