Print Recommend

บุรีรัมย์

เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม

“บุรีรัมย์” มีความหมายว่าเมืองแห่งความรื่นรมย์ ดังจะเห็นได้จากดวงตราประจำจังหวัดซึ่งเป็นรูปเทวดากำลังร่ายรำด้วยความสุข ใจ  บุรีรัมย์เป็นที่ตั้งของปราสาทเขาพนมรุ้งซึ่งเคยโด่งดังไปทั่วประเทศในการ เรียกร้องทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์กลับคืนจากสหรัฐอเมริกามาประดิษฐานยัง ปราสาทแห่งนี้ดังเดิม  จ. บุรีรัมย์ยังได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีภูเขาไฟที่สงบแล้วมากที่สุดในไทย

Item title
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. บุรีรัมย์
"นายรอบรู้" แนะนำที่กิน
"นายรอบรู้" แนะนำที่พัก
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. บุรีรัมย์
แหล่งซื้อของฝากใน จ. บุรีรัมย์
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-จ. บุรีรัมย์
การเดินทางภายในตัวเมือง
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ
บริการรถเช่า-นำเที่ยว