Print Recommend

เลย

เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม

เลยเป็นจังหวัดที่อยู่ทางตอนบนสุดของอีสาน ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาน้อยใหญ่ จึงได้รับฉายาว่า “เมืองแห่งทะเลภูเขา” มียอดภูที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จัก เช่น ภูกระดึง ภูเรือ ภูหลวง เป็นต้น และอีกสิ่งที่เลื่องลือคู่กับขุนเขาก็คือความหนาวเย็น จนได้ชื่อว่าเป็นที่ที่ “สุดหนาวในสยาม” กระทั่งบางปีก็เกิดปรากฏการณ์ที่น้ำค้างจับตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งตามกิ่งไม้ใบ หญ้า ที่เรียกว่า “แม่คะนิ้ง” เหล่านี้คือเสน่ห์แห่งเมืองเลยที่เชิญชวนให้ผู้คนมาเยือนไม่ขาดสาย

Item title
"นายรอบรู้" แนะนำที่กิน
"นายรอบรู้" แนะนำที่พัก
การเดินทางภายในตัวเมือง
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-จ. เลย
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. เลย
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. เลย
บริการรถเช่า-นำเที่ยว
แหล่งซื้อของฝากใน จ. เลย