Print Recommend

ศรีสะเกษ

แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ
เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี

เป็นดินแดนแห่งดอกลำดวนที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินับหมื่นต้น เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา  มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งรวมทั้งเขมร กวยหรือกูยด้วย  ในบางอำเภอเช่น อ. กันทรลักษ์มีวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนภาษาพูด เป็นอย่างเขมร เป็นที่ตั้งปราสาทเขาพระวิหารที่เคยเป็นกรณีพิพาทแย่งชิงระหว่างไทยกับ กัมพูชา

Item title
"นายรอบรู้" แนะนำที่กิน
"นายรอบรู้" แนะนำที่พัก
การเดินทางภายในตัวเมือง
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-จ. ศรีสะเกษ
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. ศรีสะเกษ
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. ศรีสะเกษ
บริการรถเช่า-นำเที่ยว
แหล่งซื้อของฝากใน จ. ศรีสะเกษ