Print Recommend

สุรินทร์

สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท
ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม

เป็นจังหวัดหนึ่งในอีสานที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ชาวกูยที่มีความสามารถในการจับช้างป่ามาเลี้ยงแต่ครั้งบรรพบุรุษ ทุกปีจะมีการจัดงานช้างเมืองสุรินทร์เป็นงานใหญ่ของจังหวัด ชาวเขมรมีชื่อเสียงในการทำเครื่องประดับเงิน การทอผ้า ทั้งสุรินทร์ยังได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งปราสาทขอม เป็นที่ตั้งของปราสาทศีขรภูมิซึ่งมีลายสลักรูปนางอัปสรอันงดงาม

Item title
"นายรอบรู้" แนะนำที่กิน
"นายรอบรู้" แนะนำที่พัก
การเดินทางภายในตัวเมือง
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-จ. สุรินทร์
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. สุรินทร์
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. สุรินทร์
บริการรถเช่า-นำเที่ยว
แหล่งซื้อของฝากใน จ. สุรินทร์