Print Recommend

อุบลราชธานี

เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน
ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์

อุบลราชธานีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของภาคอีสาน มีภูมิศาสตร์ที่ตั้งที่โดดเด่น คืออยู่ทางตะวันออกสุดของไทยที่ อ. โขงเจียม จึงเป็นบริเวณที่จะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนที่อื่นๆ  นอกจากนี้ยังที่มีพรมแดนติดกับลาวและกัมพูชา จึงเป็นที่รู้จักกันในนาม "ประตูสู่อินโดจีน" จ. อุบลฯ มีสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่คือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

Item title
"นายรอบรู้" แนะนำที่กิน
"นายรอบรู้" แนะนำที่พัก
การเดินทางภายในตัวเมือง
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-จ. อุบลราชธานี
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. อุบลราชธานี
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. อุบลราชธานี
บริการรถเช่า-นำเที่ยว
แหล่งซื้อของฝากใน จ. อุบลราชธานี