Print Recommend

ยโสธร

เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

ยโสธรเป็นเมืองเก่า แยกออกจาก จ. อุบลราชธานีในปี พ.ศ. 2515  คนยโสธรภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดหลายแง่มุม ดังเช่นด้านศิลปวัฒนธรรม มีการทำหมอนขวาน ผ้าขิด รวมถึงบั้งไฟพญานาคซึ่งมีมาแต่โบราณ  ด้านผลิตผล มีข้าวขาวดอกมะลิหรือข้าวหอมมะลิกลิ่นหอมกรุ่น ซึ่งปลูกได้ดีในสภาพแห้งแล้งและดินเค็มอย่างเมืองยโสธร  แตงโมยโสธรก็มีชื่อเสียงเรื่องรสชาติอันหวานฉ่ำ

Item title
"นายรอบรู้" แนะนำที่กิน
"นายรอบรู้" แนะนำที่พัก
การเดินทางภายในตัวเมือง
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-จ. ยโสธร
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. ยโสธร
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. ยโสธร
บริการรถเช่า-นำเที่ยว
แหล่งซื้อของฝากใน จ. ยโสธร