Print Recommend

มหาสารคาม

พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร

จ. มหาสารคามแม้จะไม่โด่งดังนักเรื่องการท่องเที่ยว แต่ก็เป็นจังหวัดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษา เป็นแหล่งรวมผู้มีความรู้หลากหลายแขนงวิชาจังหวัดหนึ่งของภาคอีสาน จนได้รับสมญาว่า "ตักสิลานคร"  ที่สำคัญเหนืออื่นใดก็คือ มีการค้นพบพระบรมสารีริกธาตุซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดถึง 1,500 ปีที่พระธาตุนาดูน

Item title
"นายรอบรู้" แนะนำที่กิน
"นายรอบรู้" แนะนำที่พัก
การเดินทางภายในตัวเมือง
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-จ. มหาสารคาม
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. มหาสารคาม
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. มหาสารคาม
บริการรถเช่า-นำเที่ยว
แหล่งซื้อของฝากใน จ. มหาสารคาม