Print Recommend

อุดรธานี

น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด
แดนเนรมิตหนองประจักษ์  เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอม อุดรซันไฌน์

เมื่อพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม ขอพระบรมราชานุญาตจากรัชกาลที่ 5 สร้างเมืองขึ้น ณ บ้านเดื่อหมากแข้งเพื่อเป็นศูนย์กลางของมณฑลลาวพวน จึงเปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลอุดร  กระทั่งมีการปรับรูปแบบการปกครอง มณฑลอุดรจึงเปลี่ยนเป็น จ. อุดรธานี อุดรธานีเป็นเมืองใหญ่ สภาพแวดล้อมดี  เมื่อมีการค้นพบแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียง อ. หนองหาน อุดรธานีจึงเป็นที่สนใจของคนทั่วไป

Item title
"นายรอบรู้" แนะนำที่กิน
"นายรอบรู้" แนะนำที่พัก
การเดินทางภายในตัวเมือง
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-จ. อุดรธานี
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. อุดรธานี
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. อุดรธานี
บริการรถเช่า-นำเที่ยว
แหล่งซื้อของฝากใน จ. อุดรธานี