Print Recommend

หนองบัวลำภู

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ
แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

หนองบัวลำภูเคยเป็นอำเภอหนึ่งของ จ. อุดรธานี ก่อนจะได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดเมื่อปี พ.ศ. 2536 ในสมัยที่นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี  สถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นคือ อช. ภูเก้า-ภูพานคำ และวัดชื่อดังคือวัดถ้ำกลองเพล มีพิพิธภัณฑ์อันเกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ขาวที่ชาวไทยเคารพศรัทธา

Item title
"นายรอบรู้" แนะนำที่กิน
"นายรอบรู้" แนะนำที่พัก
การเดินทางภายในตัวเมือง
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-จ. หนองบัวลำภู
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. หนองบัวลำภู
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. หนองบัวลำภู
บริการรถเช่า-นำเที่ยว
แหล่งซื้อของฝากใน จ. หนองบัวลำภู